Page 10 - OMÜ Bülten 84-85
P. 10

Odak





























              Buluş fuarında 10 patentin 8’ine ödül  TEKNOFEST’21’de OMÜ’nün başarıları

              Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, bu yıl TEKNO- Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın gururla ve heye-
              FEST’21 etkinlikleri arasında bulunan İstanbul canla dile girdiği TEKNOFEST’21’de ödül alan ve
              Uluslararası Buluş Fuarı’nda (ISIF’21), Ondo- finalist olan projeler ise şöyle: Mühendislik Fa-
              kuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofi- kültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz,
              si (OMÜ-TTO) Patent Portföyü’nde bulunan “Atık Alüminyum Temelli Çok Katmanlı Hibrit ve
              8 patente 4 farklı alanda ödül verildiğini dile Fonksiyonel Dereceli Kompozit Köpük ve Bu-
              getirdi. Bunlardan, 1’i altın madalya, 2’si gümüş nun Üretim Yöntemi” adlı patenti ile IFIA Özel
              madalya, 4’ü bronz madalya alırken bir patent Ödülü’ne layık görüldü. Tıp Fakültesi Öğretim
              Uluslararası Buluşçular Dernekleri Federas- Üyesi Prof. Dr. Canan Seren, Mühendislik Fakül-
              yonu (IFIA) özel ödülüne layık görüldü. Bu tesi Dr. Öğr. Üyesi İsmail İşeri ve Sağlık Bilimleri
              ödüller, ARGE çalışmalarında doğru yolda ol- Fakültesi Öğr. Gör. Sema Gül Türk’ün “Yenido-
              duğumuzun bir göstergesi, gelişen, üreten ve ğan Bebeklerde Beyin Felci Tespit Sistemi” adlı
              topluma yarar sağlayan bir üniversite oluştur- patenti altın madalya almaya hak kazanırken
              ma çabalarımızın meyvesidir. Bundan sonraki Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.
              en büyük hedefimiz paydaşlarımızla ortak ça- Mustafa Özbey ve Uğur Karakurt’un “Hafif
              lışarak daha büyük başarılar elde etmek ola- Köpük Beton Isı Yalıtım Plakası ve Blok Duvar
              caktır” ifadelerini kullandı.      Malzemesi Üretim Yöntemi” ve Mühendislik
































      OMÜBÜLTEN  Nisan-Eylül 2021 Sayı 84-85



      8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15