MENU

Rektör ile Kantin Buluşmalarının İlkinde Söz Ziraat Fakülteli Gençlerde
06 Ocak 2023, Cuma - 17:31
Güncelleme: 07 Ocak 2023, Cumartesi - 15:27
A+ A-

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Öğrenci Konseyi ve Üniversiteli Akil Gençlik Topluluğunun (ÜniAK) iş birliğinde düzenlenen “Rektör ile Kantin Buluşmaları Başlıyor” adlı etkinlik serisinin ilk ayağında Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Ziraat Fakültesi öğrencileri bir araya geldi.

Ziraat Fakültesi kantininde düzenlenen programa; Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan, Öğrenci Konseyi ve ÜniAK Başkanı Özkan Yıldız, Konsey ve ÜniAK üyeleri ile Fakülte öğrencileri katıldı.

Öğrenci Konseyi Başkanı Yıldız “Sayın Rektör’ümüzün alaka ve teveccühüne bizler de bu buluşma serisini başlatarak öncülük etmek istedik”

Programın açılışında konuşan Öğrenci Konseyi ve ÜniAK Başkanı Özkan Yıldız, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın öğrencilerle buluşma isteğine işaret ederek “Sayın Rektör’ümüzün alaka ve teveccühüne bizler de bu buluşma serisini başlatarak öncülük etmek istedik. İlkini Ziraat Fakültesi kantininde organize ettiğimiz bu buluşma programlarını ilerleyen günlerde diğer fakülte ve birimlere de taşıyacağız. Burada amacımız; samimi bir ortamda öğrenci arkadaşlarımızın Rektör Hocamızla yüz yüze gelmesi. Öğrenci arkadaşlarımızın bütün taleplerine açığız. Programa ilgisinden dolayı Sayın Rektör’ümüze şahsım ve bütün öğrenci arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Rektör Ünal “Üniversitemizin yaşadığı kurumsal değişimin merkezinde öğrencilerimiz var”

Ardından öğrencileri selamlayan ve katılımlarından ötürü kendilerine teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, öğrencilerle iç içe olmaktan duyduğu mutluluk ve memnuniyeti vurgulayarak “Bu buluşmalar, aslında öğrenci topluluklarıyla başladı. Daha sonra fakülteler bazında sizlerle bir araya gelmeyi planladık. Üst Yönetim olarak yürüttüğümüz faaliyetlerde sizlerin öneri ve katkıları bizler için önem taşıyor. Biliyorsunuz, 2 yıla yakındır Üniversitemizde kurumsal bir değişim yaşanıyor ve değişimin merkezinde öğrencilerimiz var. Arzu ettiğimiz; mezun olduktan sonra öz güveni yüksek, kendine ve geleceğine yatırım yapmış, yaşadığı dünyada sesini çıkarabilecek, kendini ve varlığını gösterecek bir neslin yetişmesidir. Dolayısıyla hem eğitimdeki revizyon hem de kurumsal yapılanmadaki dönüşümün tamamı, siz ve sizden sonra gelecek kuşağın sağlıklı ve güçlü bir eğitim alması, ileriye yönelik planlarını geleceğe bırakmadan şimdiden hayata geçirmesini kapsıyor. Yani öğrencimiz buraya bir idealle gelsin, kendi hayatını ve geleceğini burada kurgulasın, kendi projesini üretsin, hatta sahip olduğu ticari fikirlerle kazanç elde etsin ve bizler de buna kurumsal anlamda katkı sağlayalım düşüncesi içindeyiz.” diye konuştu.

“Yurt içi ve yurt dışında imzaladığımız protokollerde ziraat disiplini öne çıktı”

Şimdiye kadar imzaladıkları bilimsel ve akademik protokollerde ziraat disiplininin öne çıktığını vurgulayan Rektör Ünal, bu sürece ilişkin şöyle konuştu:

“Özellikle son bir buçuk yıl içerisinde yaptığımız hem yurt içi hem de yurt dışı görüşmelerde ve nihayetinde imzaladığımız protokollerde ağırlıklı olarak gündeme gelen husus zirai çalışmalar oldu. Yani Ziraat Fakültemiz üzerinden projeler geliştirip ortak eğitim ve işler yapmak, bu görüşmelerin teması oldu. Düne kadar değeri pek bilinmeyen tarım ve tarım ürünleri, artık dünyanın en stratejik konusu hâline geldi. Tabii aynı zamanda tarım ve tarımsal üretim, gelecek açısından bakıldığında risk altına giriyor. O yüzden gelecekte sizlere, yani Ziraat Fakültesinde eğitim gören gençlere çok daha iş düşecek. Sizlerin yaklaşımları ve perspektifleri gelecekte çok daha değerli olacak.”

“Beklentimiz; TÜBİTAK’ın lisans düzeyinde verdiği desteklerden yararlanmanız”

Konuşmasında OMÜ’deki eğitim revizyonu kapsamında öğrencilerin proje üretmesi ve yönetmesine dair gelişmeden bahseden Rektör Ünal, devamında “Bu uygulama, aldığınız eğitimin son halkası olacak, bunu bohçanın ağzını bağlamak gibi düşünün. Eğitiminizin başarısı yahut eksikliğini sizlerin fiilen uygulayarak görmesini arzu etmekteyiz. Proje eğitimini geçen sene uyguladık ve yeni yılda bu eğitim daha güçlü olacak. Proje eğitiminde lisans düzeyindeki öğrencilerimize ekonomik destek verdik. Yalnız şu hususu vurgulamalıyım: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) lisans düzeyindeki projelere verdiği destekten yararlanabilirseniz örneğin mezuniyet projesinden muaf olursunuz. Yahut farklı yerlerden alacağınız yeterlilik sertifikalarının, aldığınız eğitimde bir karşılığı varsa biz bunu eğitimden sayacağız. Yanı sıra, yaz dönemi eğitimimiz mevcut ki hem staj açısından hem de dil öğrenimi ve seçmeli dersler bakımından büyük bir fırsat olarak görünüyor. Bunu yaz okulu ile karıştırmayın, zira yaz okulu bildiğiniz gibi paralı. Yaz dönemini bir ara dönem gibi düşünün. Özetle kaçırdığınız ve zorlandığınız birçok alanda sizlere önemli avantajlar sağlayacak. Danışman hocalarınızın rehberliğinde bu fırsatı değerlendirmenizi bekliyoruz.” sözleriyle öğrencilerin proje temelli eğitimlerine verdikleri önemi vurguladı.

“Beraber çalışmayı bugünden öğrenmemiz ve bu ekosistemi şu an itibarıyla kurgulamamız gerekiyor”   

Kampüsünde 9 farklı dilin konuşulduğu OMÜ’nün uluslararasılaşmada önemli bir çıkış yakaladığına işaret eden Prof. Dr. Ünal, şunları dile getirdi:

“9 dilin bir arada olduğu böylesine bir kampüste uluslararası vizyon geliştirmek için ciddi fırsatlara sahipsiniz. Yine bu ülkenin bireyleri olarak toplumun sorunlarına akademiye taşımak suretiyle çözüm üretmek, bizlerin sizlerden beklediği görevler arasında. Bunlarla ilgili fikir ve projelerinizi topluluklar üzerinden somutlaştırmanızı arzu ediyoruz. Bilhassa ihtisas kabîlinden birbirine yakın öğrencilerin topluluk oluşturması ve sosyal eğitimlerini bu oluşumlar üzerinden sürdürmesi, hem kişisel hem de sosyal gelişim ve ilerlemenize çok büyük katkılar sağlayacaktır. Zira yaşadığımız dünyada tek başına var olma şansımız yok, öyleyse beraber çalışmayı bugünden öğrenmemiz ve bu ekosistemi şu an itibarıyla kurgulamamız gerekiyor. Bu çok basit bir hobi ya da mesleki yeterlilikle ilgili bir konu da olabilir. Tabii öğrenci topluluklarının oluşumunda disiplinlerarasılık da öne çıkmalı, yani tıp öğrencisi, ziraat yahut veteriner fakültesi öğrencileriyle buluşmalı. Farklı düşünce ve imkânlara sahip olsanız dahi ortak hareket etmeyi öğrenmelisiniz, çünkü kampüsün tamamı bir derslik niteliğindedir. Kampüse girdiğiniz andan itibaren burası sizler için bir derslik hüviyetine kavuşur. Bizler de kampüsün tamamını bir laboratuvar olarak düşünüyoruz. Yine öğrencilerimizin aynı zamanda eğleneceği, gezip dolaşabileceği, en azından bilinç düzeyini yükseltebileceği bir ortamın oluşması önem arz ediyor. Eski bir üniversiteyiz ve dolayısıyla eskiyen yapıları restore etmek, yeni bir misyon edinmek, takdir edersiniz ki kolay değil ve zaman alacak. Ama bu yönde ciddi bir gayret olduğunu söylemeliyim.”

Rektör Ünal’ın konuşmasının ardından programda söz alan öğrenciler, bir yandan yaşadıkları sorunları ve bu sorunların aşılması adına talep ve önerilerini Rektör Ünal’a aktarırken diğer taraftan Fakültenin gelişimi ve bununla ilgili iyileştirilmesi gereken noktaları içeren görüş ve düşüncelerini dile getirdi.

X
Secure Login

This login is SSL protected