MENU

OMÜ İTBF’de Hacı Bektaş Veli Konferansı
03 Ocak 2023, Salı - 10:38
Güncelleme: 03 Ocak 2023, Salı - 10:38
A+ A-

Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Topluluğu’nun düzenlediği Anadolu’nun Manevi Mimarlarından Hacı Bektaş Veli Konferansı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Fevzi Köksal Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Konferansa; İnsan ve Toplum Bilimleri Dekan Yardımcısı Dr. Öğr Üyesi Ömer Saraç, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selçuk Çıkla, Prof. Dr. Şahin Köktürk, Doç. Dr. Bekir Şakir Konyalı, Doç. Dr. Adem Çalışkan, Doç. Dr. İbrahim Gül, Öğr. Gör. Mustafa Öcal ve öğretim üyeleri katılım sağladı.

Hacı Bektaş Veli Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. İbrahim Gül'ün açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Yıldız,  "Anadolunun Manevi Mimarlarından Hacı Bektaş Veli" konulu bir konferans gerçekleştirdi. Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında katkısı olan kişilere dikkat çekmeyi amaçlayan konferans Prof. Dr. Harun Yıldız‘ın yazarı olduğu "Hacı Bektaş Veli" ile ilgili kitaplarından bir kısmını öğrencilere dağıtmasının ardından İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selçuk Çıkla ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Saraç'ın konuşmacıya teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi.

‘‘Horasan Erenlerinden Hacı Bektaş Veli’’

Hacı Bektaş Veli ile ilgili bilgileri paylaşan Yıldız, “Horasan Erenlerinden olup Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında rol oynayan önemli şahsiyetlerden biridir. Hacı Bektaş Veli, Bektaşlu oymağı ile birlikte Moğol istilasından kaçarak Anadolu'da Sulucakarahöyük denilen bir mevkiye gelmiş ve burada insanları irşat etmeye başlamıştır. Kendisinden sonra birçok Derviş yetiştirerek Anadolu'nun çeşitli yerlerine ve hatta Balkanlara göndermiştir. Böylece Osmanlı Devleti’nin kuruluş felsefesine de öncülük etmiştir. Osmanlı devletinin kuruluşuna Hacı Bektaş Veli’den sonra gelen Abdal Musa'nın önemli katkıları olduğu da söylentiler arasındadır. Hacı Bektaş Veli halk eğitimci olarak görülebilir. İnsanların "kul hakkını gözetme", "nefis eğitimi", "çalışmanın önemi" gibi konularla dikkat çekmeye çalışmıştır.” diye konuştu.

“Hoca Ahmet Yesevi’nin izini takip etmiştir”

Hacı Bektaş Veli'nin Hoca Ahmet Yevevi’nin izini takip ettiğini söyleyen Yıldız, “Makalat adlı eserinde "Dörk Kapı Kırk Makam" adıyla bir öğretisi bulunmaktadır. Kamil insan yetiştirmenin basamaklarını gösteren bu öğretinin amacı insanları ahlaklı, faziletli yapmaktır. Hacı Bektaş Veli yaşadığı yüzyılda birçok kişiyi yetiştirmiştir. Yunus Emre, Kolu Açık Hacı Sultan, Kara Donlu Can Baba, Seyyid Cemal bunlardan sadece birkaçıdır. Hacı Bektaş Veli çağında Mevlana, Ahi Evran, Tatbuk Emre gibi kişilerle birlikte hareket etmiş ve insanların nefsini eğitmeleri konusunda birçok kişiye önderlik etmiştir. Bu konuda birçok veciz sözleri bulunmaktadır. Bunlardan birkaçı, "Düşmanınızın da insan olduğunu unutmayınız.", "Kadınları okutunuz.", "İncinsen de incitme" olarak sıralanabilir. Hacı Bektaş Veli'den sonra gelen müritleri Bektaşilik adında bir tarikat kurmuşlardır.” dedi.  

"Aziz Kişi" Hacı Bektaş Veli

Haklının yanında yer alan, başkalarının haklarına saygı gösteren, çalışan ve üreten, geleceğin anneleri olan kadınların eğitilmesinin öneminin hala güncelliğini koruduğunu belirten Yıldız, “Hacı Bektaş Veli'nin öğretisi günümüzde hala uygulanabilecek müfredat programı niteliği taşımaktadır. Yaşadığı dönemde Hristiyanların bile beğenisini kazanmış olan ve "Aziz Kişi" olarak nitelenen Hacı Bektaş Veli'nin ünü oldukça yaygındır. Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında öncelikli ve önemli rol oynayan Hacı Bektaş Veli'nin önemi herkes tarafından bilinmelidir. Hacı Bektaş Veli’nin farkındalığına dikkat çeken böylesine önemli bir konferansın İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi‘nde yapılması konferansı daha anlamlı kılmıştır.” diye konuştu.  

X
Secure Login

This login is SSL protected