MENU

TÜBİTAK - Pozitif Enerji Bölgeleri ve Sürdürülebilir Şehirler (ENPED) 2021 Yılı Çağrısı Açıldı
12 November 2021, Friday - 17:07
Updated: 12 November 2021, Friday - 17:13
Click to listenLISTEN
Share
A+ A-

Pozitif Enerji Bölgeleri ve Sürdürülebilir Şehirler (ENPED) çağrısının amacı Avrupa Birliği’nin 2030 yılına kadar 100 şehrin iklim tarafsızlıklarının sağlanmasına yönelik araştırma ve yenilik kapasitesinin oluşturulmasının planlanması, uygulanması ve faaliyete geçirilmesine katkıda bulunulmasıdır. ENPED 2021 yılı çağrısına Türkiye, Avusturya, Belçika, Danimarka, Hollanda, İtalya, Romanya ve İsveç fonlama ajansları katılım göstermektedir. Konsorsiyumlar çağrıya katılan en az 2 farklı ülkeden en az 2 bağımsız katılımcı ile oluşturulabilecektir. Oluşturulacak konsorsiyumlarda en az bir ortağın şehir, belediye veya kentsel hizmetler sağlayan kuruluş olması beklenmektedir.

Bahse konu çağrıya yönelik 9 Kasım 2021 saat 14.30’da (Türkiye saati ile) bilgi günü etkinliği gerçekleşecektir. Bilgi günü etkinliğine takiben çağrı sekretaryası tarafından 24 Kasım 2021 saat 14.30’da (Türkiye saati ile) çevrim içi proje pazarı etkinliği gerçekleşecektir.

Uluslararası başvuru için son tarih: 24.02.2022 (17:00, CET)
TÜBİTAK PBS üzerinden yapılacak ulusal ön başvurunun onaylanması için son tarih: 03.03.2022 (TSİ: 17.30)
TÜBİTAK PBS üzerinden yapılacak ulusal ön başvurunun elektronik olarak imzalanması için son tarih: 03.03.2022 (TSİ: 17.30)
1. aşama uluslararası değerlendirme sonuçları olumlu olan projeler için TÜBİTAK PBS üzerinden yapılacak 2. aşama ulusal başvuru TÜBİTAK tarafından duyurulacaktır.

Ulusal ve uluslararası başvuru koşullarına ulaşmak için TÜBİTAK ve https://jpi-urbaneurope.eu/calls/ped-call/ internet adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı
Dış Kaynaklı Projeler Ofisi

X
Secure Login

This login is SSL protected