MENU

Yerli Üretim ve Patentlerin Ekonomiye Katkısı Sektörün Yetkili İsimleri Tarafından Ele Alındı
24 Mart 2021, Çarşamba - 17:42
Güncelleme: 24 Mart 2021, Çarşamba - 23:43
A+ A-

Türkiye Patent Hareketi Platformunun; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğü,
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Teknopark, Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA)  iş birliğiyle ve Adres Patentin katkısıyla düzenlediği  “Marka Şehir Samsun Yerli Üretim ve Patentlerin Ekonomiye ve İhracata Katkısı” konulu web konferans, sektörün ve kamunun yetkili isimlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Proje ve Teknoloji Ofisi Müdürü Prof. Dr. H. Kurtuluş Özcan’ın moderatörlüğünde düzenlenen etkinlikte; Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Samsun İl Müdürü Selahattin Altunsoy, Samsun Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş, Türkiye Patent Hareketi Platformu Başkanı Av. Ali Çavuşoğlu, OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ve Samsun Yurt Savunma San. A.Ş. Genel Müdürü C. Utku Aral konuşmacı olarak yer aldı.

Etkinlikte Samsun’un marka şehir olması için yapılması planlanan çalışmalar ile patentlerin ekonomi ve ihracata katkısı üzerinde durularak yerli üretimin önemine dikkat çekildi.

“Samsun akademik, kültürel ve ekonomik anlamda bir cazibe merkezi”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan moderatör İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Proje ve Teknoloji Ofisi Müdürü Prof. Dr. H. Kurtuluş Özcan,  yerli ve milli üretimi gerçekleştirmek ve teknolojide söz sahibi olmak için teknolojik unsurlara sahip olmak gerektiğini ifade ederek “Teknolojik rekabette yer alabilmek ve dünyaya açılmak için önemli markalara sahip olmanın temel süreci, patentleşme ve fikri haklara sahip olmaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ve paydaşların çalışmaları sayesinde son yıllarda, ülkemizde yoğun bir patentleşme ve patent kültürü oluşturma faaliyetleri yürütülmekte. Yoğunlaşan patent çalışmalarının ticarileşerek ekonomik kazanca dönüşmesi ve bu sayede yerli ve ulusal ekonominin gelişmesi en büyük dileğimiz.” dedi.

Üniversitelerde üretilen bilginin ticari ürüne dönüşebilmesinin önemine de dikkat çeken moderatör Prof. Dr. H. Kurtuluş Özcan  “Üniversite ile sanayinin buluşması ve üretilen akademik çıktıların ekonomik yansımalarının görülmesi en büyük hedeflerden biridir. Bu da ancak üniversitelerin bünyesinde yer alan teknoparklar ve teknoloji transfer ofisleriyle mümkün olacaktır.“ diye konuştu.

Akademik, kültürel ve ekonomik anlamda Samsun’un bir cazibe merkezi olduğunu kaydeden Prof. Dr. H. Kurtuluş Özcan, Samsun’un bu potansiyeliyle geçmişte olduğu gibi gelecekte de ülkemize olan katkısını arttırarak sürdürmesini temenni etti.

“Samsun’un ekonomiden daha fazla pay alabilmesi için Samsun Teknopark ve OMÜ-TTO’yu kurduk”

Yerli üretim ve patentlerin ekonomiye kazandırılması ile Ar-Ge çalışmaları hakkında konuşma yapan OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı da “Türkiye’nin gelişmiş ülkelerin seviyesine gelebilmesi için çok güzel atılımlar var. Özellikle teknoloji geliştirme bölgeleri kanununun çıkarılmasıyla; katma değeri yüksek ürüne ve Ar-Ge’ye önem veren atılımlarla, dünya ticaret pastasından daha büyük dilim alabilmek için çok doğru bir yol seçildi. 2008 yılında çıkarılan Ar-Ge kanunu ile de bu teknoloji geliştirme bölgelerine verilen avantajların bir bölümü firmalara da verildi.” ifadelerini kullandı.

2008 yılında yaptıkları çalışmaların sonucunda 2009 yılında OMÜ bünyesinde Samsun Teknoparkı kurduklarını belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yazıcı “2018 yılında da Üniversitemiz, OMÜ Teknoloji ve Transfer Ofisini kurdu. Samsun ve özelinde OMÜ’nün, ekonomi ve ticaretten daha fazla pay alabilmesi için bu kurumları kurarak şehrimize kazandırdık. Teknoloji geliştirme bölgesi, daha çok akademisyeni bünyesine çekerek, daha fazla Ar-Ge çalışması yaparak patent ve faydalı model gibi kavramları daha çok tanınır hale getirdi.” dedi.

“Üniversite ile sanayi iş birliğini otomasyon üzerinden gerçekleştirecek yazılımın son aşamasındayız”

OMÜ’nün yeni dönemde, Ar-Ge faaliyetlerini tek bir çatı altında toplamak amacıyla Ar-Ge Koordinasyon Birimini oluşturacağını bildiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı  “Bu bağlamda daha hızlı ve daha düşük maliyetli Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bunun için de özellikle Üniversitemizin alt yapısını şehre açmak istiyoruz. Şehirdeki firmaların da her türlü Ar-Ge ihtiyaçlarının OMÜ tarafından sağlanabilmesi için de somut bir yazılım üzerinde çalışıyoruz. Üniversite ile sanayi iş birliğini tamamen otomasyon üzerinden gerçekleştirecek bir yazılım programının son aşamasındayız” sözlerine yer verdi.

“Samsun Teknopark ve Samsun Üniversitesiyle İleri Tarım Teknolojileri Uygulama ve Araştırma İstasyonu ya da Tarım Teknoparkı kurma fikrimiz var”

Samsun’da yapılan yerel üretimin; bölgede, ülkede ve dünyada daha fazla söz sahibi olabilmesi için çalışmalar yapıldığına işaret eden Rektör Yardımcısı Yazıcı şöyle devam etti “Samsun’un sağlık, ekolojik turizm, tarıma dayalı sanayi gibi öne çıktığı, önemli alanlarda ilerlemesi gerekir.  Bu doğrultuda Samsun Teknopark ve Samsun Üniversitesiyle İleri Tarım Teknolojileri Uygulama ve Araştırma İstasyonu ya da Tarım Teknoparkı kurma fikrimiz var.”

Rektör Yardımcısı Yazıcı, Ar-Ge çalışmalarının sağlıklı yürütülmesi ve teknoloji transfer ofislerinin kendi iç dinamikleriyle ayakta durabilmesi için gerekli iyileştirmelerin yapılması gerektiğine de değindi.

“Samsun’un gayri safi yurt içi hasılaya katkısı yılda 9 milyar dolar ”

Daha fazla Ar-Ge çalışması, daha fazla patent ve daha fazla yüksek teknolojik ürün ihracatı ile ülkemizin ekonomik gücünü, çok daha ileri boyuta götürebilme potansiyelimizin bulunduğuna dikkat çeken Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak da Samsun özelinde yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen verileri paylaştı. Samsun’da öne çıkan sektörün hizmet sektörü olduğunu kaydeden Prof. Dr. Selahattin Kaynak, gayri safi yurt içi hasılaya katkısının yılda 9 milyar dolar civarında olduğunu, Türkiye genelinde ilk 500’de 3, ilk binde ise 17 firmasının bulunduğunu ve tescil edilen 7 patente sahip olduğunu kaydetti.

Samsun Üniversitesinin yeni kurulan bir üniversite olmasına rağmen orta vadedeki hedeflerini kısa sürede gerçekleştirdiğini belirten Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak “Özellikle mühendislik, uzay ve havacılık, sağlık, tıp, iktisadi ve idari bilimler bakımından güncel ve dünya müfredatıyla uyumlu, sanayinin taleplerine uygun mezun verebilecek bir yapıyla yolumuza devam ediyoruz.” diye konuştu.

“Samsun’da yapılan 88 patent başvurusundan 24’ü OMÜ bünyesinden çıktı”

Samsun Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş ise Samsun Teknopark faaliyetlerinin yanı sıra patent ve fikri mülkiyet hakları konusunda bilgi verdi. Günümüzde girişimcilerin maddi kaynaklara değil fikirlere ve bilgiye yatırım yaptığını vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş “2020 yılında gayri safi milli hasıla yaklaşık 110 trilyon dolar. Bu miktarın 60 trilyon dolarlık kısmı fikri mülkiyete dayalı. Dolayısıyla bu büyük pazarda pay sahibi olabilmek için firmalarımızın önce fikri mülkiyet haklarına sahip olması daha sonra da Ar-Ge çalışmalarını yapması lazım.” dedi.

Samsun Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş, 2019 yılında Samsun’da yapılan 88 patent başvurusundan 24’ünün OMÜ bünyesinden çıktığını ve 20’sinin OMÜ-TTO vasıtasıyla OMÜ hizmet patenti olarak ortaya çıktığının altını çizdi. OMÜ’nün 6 adet de uluslararası patent başvurusu gerçekleştirdiğini ifade eden Mortaş, 2020 yılında yapılan 59 patent başvurusundan 14’ünün OMÜ hak sahipliğinde ulusal patent, 6’sının da OMÜ hak sahipliğinde uluslararası patent başvurusu olduğunu belirtti.

“Samsun Teknopark 2020 yılında ise 22 milyon liralık Ar-Ge geliri elde etti”

OMÜ’de gerçekleşen teknoloji ve Ar-Ge faaliyetlerinin, fikri mülkiyetle korunması ve sanayiye entegre edilmesi için Samsun Teknopark’ın ve OMÜ-TTO’nun üzerine düşeni yaptığını vurgulayan Samsun Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş “Samsun Teknopark 33 ortağıyla Türkiye’de hemen hemen örneği olmayan bir ortaklık yapısına sahip. Yani hem özel sektör, hem kamu, hem de odalar ve borsalarla birlikte bütünsel bir yaklaşımla Samsun’un potansiyelini ortaya çıkarmak için faaliyet yürütüyor. Bunu etkisini de de yeni bir Teknopark olmamıza rağmen görmeye başladık. 2018 yılında, en iyi geliştirme gösteren teknoloji gelişme bölgesi kategorisinde üçüncülük ödülü, 2019 yılında da erken aşama teknoloji geliştirme kategorisinde birincilik ödülünü aldık. Ayrıca 40’ı Ar-Ge, 30’u kuluçka firmasıyla Samsun Teknopark yüzde 100 doluluk oranına sahip. 2020 yılında ise 22 milyon liralık Ar-Ge geliri elde ettik.” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Samsun İl Müdürü Selahattin Altunsoy Samsun’un sanayi potansiyeli hakkında bilgi verirken Türkiye Patent Hareketi Platformu Başkanı Av. Ali Çavuşoğlu da “Türkiye 1 Milyon Patente Koşuyor Projesi” ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

OKA’nın faaliyetleri ve yerli üretime katkısı hakkında konuşma yapan OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin de OMÜ ile OKA’nın ortak yürüttüğü proje sonucu hayata geçen, Türkiye'nin ilk Buzağı Can Sütü Üretim ve Eğitim Tesisinin, OKA’nın yerli üretime verdiği desteğin ve üniversite-şehir iş birliğinin güzel bir örneği olduğunu söyledi.

Samsun Yurt Savunma San. A.Ş. Genel Müdürü C. Utku Aral’ın, firmasının kurum ve gelişme sürecini paylaştığı başarı hikâyesini paylaşmasının ardından katılımcılardan gelen soruları yanıtlamasıyla etkinlik sona erdi.

X
Secure Login

This login is SSL protected