MENU

OMÜ, OKA ve TTO Arasında TURQUALITY Destek Programı’nın Proje Sözleşmesi İmzalandı
12 Şubat 2024, Pazartesi - 11:29
Güncelleme: 12 Şubat 2024, Pazartesi - 12:01
A+ A-

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜ-TTO) yürütücülüğünde, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) “Katma Değerli Üretim ve İhracatın Geliştirilmesine Yönelik Teknik Destek Programı” kapsamında ve TR 83 Bölgesi TTO’ları paydaşlığında hayata geçen ‘TR 83 Bölgesi Marka/TURQUALITY Destek Programı Uygulamalı Eğitimi’nin proje sözleşmesi için imza töreni düzenlendi.

TR 83 Bölgesi’nde (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) kısa ve orta vadede başvuruya uygun bulunan firmaların katılımı ile gerçekleşecek olan projenin sözleşmesi; OMÜ Senato Salonu’nda Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, OMÜ-TTO Genel Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi İdris Sancaktar tarafından imzalandı.

OKA Genel Sekreteri Dicle “Paydaşlarımızın rekabet güçlerini artırmayı hedefliyoruz”

İmzalardan önce söz alan OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, TURQALITY Eğitim Programı’nın bölgenin ihracat potansiyelini artırmaya yönelik önemli bir proje olduğuna dikkat çekerek “Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, bölgemizin kalkınması için yoğun bir çaba harcayan önemli bir kurum. Bizler, katma değerli üretimin ve ihracatın geliştirilmesine odaklanarak sonuç odaklı programlarımız kapsamında teknik destek sağlıyoruz. Destek programlarıyla bölgemizdeki paydaşların kurumsal kapasitelerini arttırmayı ve böylece eksiklerini gidererek rekabet güçlerini artırmayı hedefliyoruz. Bugün imzalanan ‘TR83 Bölgesi Uygulamalı TURQALITY Eğitim Programı’, bölgenin ihracat potansiyelini artırmaya yönelik önemli bir adımdır. Programın, bölgedeki şirketlerin uluslararası arenada daha rekabetçi olmalarına ve ihracat yolundaki kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Rektör Ünal “OKA'nın yönlendirici misyonunu son derece değerli buluyoruz”

Yapılan üretimin daha nitelikli hâle getirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için eğitime önem verdiklerini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ise şunları dile getirdi:

“TURQALITY Eğitim Programı; bölgenin kapasitesini, nitelikli iş alanı ve iş üretimini amaçlayarak paydaşa her açıdan istihdam sağlayacak önemli bir perspektiftir. Üniversite olarak kurumlar arası iş birliğinin önemini vurguluyor ve OKA'nın yönlendirici misyonunu son derece değerli buluyoruz. TURQALITY Eğitim Programı, üretimin daha nitelikli hâle getirilmesi, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi noktasında önemli bir fırsat sunmaktadır. Protokol çerçevesinde düzenlenecek etkinlikleri son derece önemsiyor ve bu etkinliklerin, bölgenin kalkınması ve iş gücü potansiyelinin arttırılması açısından büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum.”

“Bu eğitim sürdürülebilir iş birliklerinin ve ortaklıkların önünü açacaktır”

Üniversitedeki eksiklerin TURQALITY Eğitim Programı ile tamamlanacağına işaret eden Rektör Ünal, devamında “OMÜ-TTO, sadece bilgilendirme ve eğitim sağlamakla kalmayıp aynı zamanda kapasitesi ve vizyonu olan firmalar için projelendirme ve bu projeleri uygun yerlere yönlendirme misyonunu üstlenmiştir. TTO’da 13 çalışanla birlikte fikirlerin projelendirilmesi ve uygun kaynakların temin edilmesi için bir çalışma yapıldı. OKA'nın, eğitim ve benzeri fırsatlar doğrultusunda Üniversitemizle bir araya gelmesi, sürdürülebilir iş birliklerinin ve ortaklıkların önünü açacaktır. Program ile birlikte Üniversitedeki araştırma geliştirme (AR-GE) kapasitesinin genişlemesi ve danışmanlık eksikliklerinin giderilmesi sağlanacaktır.” şeklinde konuştu.

OMÜ-TTO Genel Koordinatörü Sancaktar “Daha büyük başarılara imza atmak için kararlı bir şekilde ilerliyoruz”

Eğitimin sadece akademiye değil, dış dünyaya da fayda sağladığının altını çizen OMÜ-TTO Genel Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi İdris Sancaktar da “TTO, Üniversitenin sanayiye açılan kapılarından yalnızca biridir. Aynı zamanda TTO, Üniversite bünyesinde geliştirilen bilgi ve teknolojinin sadece akademik dünyada kalmadığını, aksine sanayiye de fayda sağlayabildiğini, katma değer oluşturabildiğini ve istihdam yaratabildiğini gösteren önemli bir kurumdur. OKA ile yaptığımız çalışmalarda en büyük destek ve iş birliğini birbirimiz için sağlıyoruz ve bu iş birliğiyle daha büyük başarılara imza atmak için kararlı bir şekilde ilerliyoruz.” sözleriyle OMÜ-TTO’nun rolü ve önemine vurgu yaptı.

TURQUALITY Destek Programı hakkında

Katma Değerli Üretim ve İhracatın Geliştirilmesine Yönelik Teknik Destek Programı; bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ulusal, bölgesel, il düzeyinde veya kurumsal düzeyde tanımlanmış stratejik planları, eylem planları veya çalışma programları gibi politika belgelerinde önceliklendirilen ve kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında birtakım sorunlarla karşılaşılan çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla uygulanmakta.

Teknik destek programı kapsamında eğitim verme, danışmanlık sağlama, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama gibi kurumsal kapasite geliştirici faaliyetler desteklenecek.

Uygulama süresi 6 ay olan program sayesinde TR 83 Bölgesinde TURQUALITY farkındalığının yaratılması bekleniyor.

X
Secure Login

This login is SSL protected