MENU

Veteriner Fakültesinin Özgün Projesi TÜBİTAK’ın Destek Programında
24 Nisan 2023, Pazartesi - 19:53
Güncelleme: 24 Nisan 2023, Pazartesi - 19:53
Dinlemek için tıklayınızDİNLE
Paylaş
A+ A-

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalının araştırma projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) 1002 Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Yürütücülüğünü öğretim üyesi Prof. Dr. Şerife Tütüncü’nün yaptığı “Farklı Laktasyon Dönemlerindeki Sığır Sütlerinden ve Sığır Kolostrumundan Elde Edilen Kök Hücrelerin Karakterizasyonu ve Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi” adlı proje, aynı zamanda Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı doktora öğrencisi Arş. Gör Nurcan Delice’nin doktora tez projesinin bir bölümünü oluşturuyor.

Projede ayrıca, Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi (KÖKMER) Müdürü Öğr. Gör. Melek Yüce de danışman olarak görev yapacak. Çalışma, Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı ve KÖKMER’de yürütülecek.

TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun görülen projede; sığır kolostrumu (doğumdan sonra ilk 4-5 gün anne tarafından yavruya verilen ilk süt / ağız sütü) ve farklı laktasyon (süt verme) dönemlerinde olan sığırların sütleri, Mezenkimal Kök Hücre (MKH – erişkin kök hücre tipi) potansiyeli yönünden karşılaştırmalı olarak değerlendirilecek ve bunların farklılıkları ortaya konulacak.

Projeyle sığır sütleri, MKH açısından ilk kez karşılaştırılacak

Proje hakkında bilgi veren proje yürütücüsü Prof. Dr. Şerife Tütüncü, “Sığır sütlerinde MKH varlığı ve yenileyici tıp uygulamalarındaki kullanımı literatürde yer alıyor, fakat kolostrum ve farklı laktasyon dönemlerine ait bir karşılaştırılma bulunmaması, projenin desteklenmesinde oldukça önemli bir unsur olarak öne çıktı.” diye konuştu.

Prof. Dr. Tütüncü “Özgün bir çalışma olacak”

Prof. Dr. Tütüncü, birçok alanda kullanılma potansiyeli olan sığır sütü kök hücre içeriğinin yoğun miktarda bulunduğu dönemde elde edilmesinin, ürünün etkinliğini arttıran önemli bir parametre olduğunu vurgularken projenin bu konudaki eksikliği tamamlamayı hedefleyen özgün bir çalışma olacağını dile getirdi.

X
Secure Login

This login is SSL protected