MENU

Mühendislik Fakültesinin TÜBİTAK Destekli Multidisipliner Projesiyle Atık Maddeler Değerlendirilecek
23 Haziran 2023, Cuma - 00:11
Güncelleme: 23 Haziran 2023, Cuma - 00:11
A+ A-

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesinin, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve sıfır atık yaklaşımını gözeten multidisipliner (çok alanlı, çok branşlı) projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) 1002 Programı’ndaki desteklenmeye değer görülen çalışmalardan biri oldu.

Yürütücülüğünü OMÜ Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Selim Ceylan’ın üstlendiği projenin araştırmacıları arasında ise Prof. Dr. Yüksel Ardalı (Çevre Mühendisliği Bölümü), Doç. Dr. Elif Hatice Gürkan (Kimya Mühendisliği Bölümü) ve Arş. Gör. Esma Yeliz Kaya (Kimya Mühendisliği Bölümü) bulunuyor.

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) 1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında sunulan ve desteklenmeye layık görülen “Çöp Sızıntı Suyunun Arıtma Çamuru Hidrotermal Karbonizasyonunda Sürdürülebilir Su Kaynağı Olarak Kullanım Potansiyelinin İncelenmesi” başlıklı projede; iklim değişikliğinden ötürü günümüzde kaygı oluşturan su kaynaklarının korunmasının yanı sıra, sıfır atık odaklı yaklaşımlar ışığında arıtma çamurları ve çöp sızıntı sularının değerlendirilmesi yoluyla iklim uyum çalışmalarına katkı sağlanması hedefleniyor.

Araştırma ekibi üyesi Prof. Dr. Ardalı “Gelecek vaat eden hidrotermal karbonizasyon sayesinde atık maddelerin değerlendirilmesi sağlanacak”

Proje hakkında bilgiler aktaran araştırma ekibinden Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yüksel Ardalı, dünyada yaşanan küresel iklim krizine vurgu yaparak şunları kaydetti:

“Geçmişten gelen çevresel deformasyon ile iklim değişikliğinin etkileri, dünyadaki problemlerin şiddetlenerek artmasına neden olmakta ve dolayısıyla da bu duruma yönelik uyum çalışmaları her geçen gün önem kazanmakta. Proje kapsamında, atıktan enerji eldesinde (kazanımında) açığa çıkan atık sular ve atık su arıtma proseslerinden alınan arıtma çamur örnekleri üzerinde çalışarak hidrotermal karbonizasyon performanslarını inceleyeceğiz. Böylelikle atık su arıtımı ve katı atık bertarafı sonrası atık oluşumu engellenerek biyokütlenin dönüşüm yöntemlerinden biri olarak gelecek vaat eden hidrotermal karbonizasyon sayesinde atık maddelerin değerlendirilmesi sağlanacak.”

“Proje, ileriye dönük diğer çalışmalar için de bilgi ve veri kaynağı sağlaması açısından özgün değere sahip”

Prof. Dr. Ardalı, atık su arıtımı ve katı atık enerji dönüşümleri esnasında çevreye ve özellikle su kaynaklarına verilen zararın ortadan kaldırılması için ürettikleri projenin aynı zamanda ileriye dönük diğer çalışmalar için de bilgi ve veri kaynağı sağlaması açısından özgün değere sahip olduğunu dile getirdi.

X
Secure Login

This login is SSL protected