MENU

Sosyal Hizmet Uzmanları Yurt Dışı Deneyimlerini Paylaştı
13 Nisan 2021, Salı - 14:07
Güncelleme: 14 Nisan 2021, Çarşamba - 20:37
Dinlemek için tıklayınızDİNLE
Paylaş
A+ A-

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünün etkinlikler dizisi, farklı konu ve konuşmacılarla devam ediyor.

Bu kapsamda “Yurt Dışında Sosyal Hizmet” başlıklı on-line (çevrim içi) konferans, konuşmacıların paylaşımları ve öğrencilerin sorularıyla interaktif olarak gerçekleştirildi.

Sosyal Hizmet Bölümünden Arş. Gör. Dr. Deniz Yüksel’in moderatörlüğünde yapılan on-line konferansa; Sosyal Hizmet Uzmanları Hacı Bayram ve Okan Özdemir konuk konuşmacılar olarak katıldı.

Almanya’da madde bağımlısı gençlere hizmet veren bir kurumun yöneticiliğini üstlenen Hacı Bayram ve göç alanı ile ilgili Kanada’da görev yapan Okan Özdemir; programda toplumsal açıdan insanların refahını ve rollerini korumak adına bireyleri, aileyi ve tüm toplumu kapsayan bir disiplin olan sosyal hizmetin önemini dile getirdiler.

Sosyal hizmetin; insanların sağlıklı, mutlu ve yaşamdan haz alınan bir hayat sürdürebilmeleri bakımından kritik bir rol üstlendiğini belirten konuk konuşmacılar, gerek kamuda gerekse de sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetimler vasıtasıyla yürütülen sosyal hizmet faaliyetlerinde bu disiplinde eğitim almış kalifiye ve donanımlı çalışanlara ihtiyaç duyulduğuna dikkat çektiler.

Ardından yurt dışında görev aldıkları projeler ve yaşadıkları deneyimlerden bahseden konuk uzmanlar Hacı Bayram ve Okan Özdemir, davet için ilgililere şükranlarını ilettiler.

Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ercümend Ersanlı, Dr. Öğr. Üyesi Meltem Kökdener ve Dr. Öğr. Üyesi Aynur Arslan’ın katılımları ve öğrencilerin sorularıyla zenginleşen etkinliğin, farklı ülke örnekleriyle gelecek dönemlerde de yapılması hedefleniyor.

X
Secure Login

This login is SSL protected