MENU

OMÜ’lü Akademisyenlerin ‘Teşhis Bavulu’na Yaklaşık 2 Milyon TL’lik Rekor Destek
20 Nisan 2023, Perşembe - 12:22
Güncelleme: 05 Mayıs 2023, Cuma - 09:33
Dinlemek için tıklayınızDİNLE
Paylaş
A+ A-

Veteriner Fakültesinin AR-GE Projesi, Dev Bütçeyle TÜBİTAK’ın Destek Programında

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi akademisyenlerinin geliştirdiği proje kapsamındaki “Teşhis Bavulu”, TÜBİTAK ARDEB tarafından yaklaşık 2 milyon TL destek almaya layık görüldü.

Türkiye'de tarımsal araştırma geliştirme (AR-GE) ve yenilik ekosistemine sunulan imkânların çıktı odaklı ve bütüncül olarak yönetilmesi amacıyla Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) arasında yapılan iş birliği çerçevesindeki “1003-Tarımsal Araştırmalar Ortak Çağrısı” kapsamında TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığına (ARDEB) önerilen projelerin bilimsel değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Desteklenmeye değer görülen 28 projeden biri

Çağrı kapsamında önerilen 192 proje önerisinden 186’sı bilimsel değerlendirmeye alınırken 28 proje önerisinin desteklenmesine karar verildi. Bu doğrultuda OMÜ’ye ait desteklenen tek proje özelliğine sahip “İnfeksiyöz Pankreatik Nekroz Virüsü ve Viral Hemorajik Septisemi Virüsüne karşı Nükleik Asit Bazlı Dupleks Yatay Akışkanlı Tanı Kiti Geliştirilmesi” başlıklı proje yaklaşık 2 milyon TL’lik bütçeyle destek programına alındı.

Fikrî mülkiyet haklarının, Veteriner Fakültesi Viroloji Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Harun Albayrak ve Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Tamer’e ait olduğu AR-GE projesinin ekibinde ayrıca Prof. Dr. Zafer Yazıcı, Prof. Dr. Semra Gümüşova, Dr. Araş. Gör. Bahadır Müftüoğlu, Araş. Gör. Hanne Nur Kuruçay, Araş. Gör. Seda Gözel de yer alıyor.

Projede yanı sıra, Tarım ve Orman Bakanlığı paydaşı olarak Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğünden Dr. Hamza Kadı ile veteriner hekimler Fatih Doğan ve Serdar Yıldırım görev alacak. 

Bir nevi mini mobil laboratuvar: Teşhis Bavulu

Projeyle oluşturulacak ‘Teşhis Bavulu’, sahadaki önemli viral (virüsün neden olduğu) balık hastalıklarının hızlı ve güvenilir teşhisine olanak sağlayacak. 36 ayda tamamlanması planlanan proje sonucunda teşhis kiti kullanılarak bir bavul hazırlanması hedefleniyor. Söz konusu bavul, bir nevi mini mobil laboratuvar işlevi görecek ve sahada kolaylıkla kullanılabilecek.

Sahada hızlı ve kolay teşhis yapılacak

Özellikle küçük ölçekli üreticilerin verimliliğini arttıracak olan ‘Teşhis Bavulu’ ile sahada hızlı ve kolay teşhis yapılabilecek ve böylelikle enfeksiyöz (enfeksiyon yapan, bulaşıcı) etkenler hakkında erken karar verilebilecek. Bu sayede su ürünleri yetiştiriciliğindeki viral etkenlerin takibi yapılabilecekken üreticilerin maruz kaldığı ekonomik risklerin ve tehditlerin azaltılması yönünde önemli mesafe alınacak.

Kaynak:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-tagem-isbirligi-ile-ardeb-tarafindan-acilan-1003-tarimsal-arastirmalar-ortak-cagrisinin

X
Secure Login

This login is SSL protected