Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN

E-Posta : iletisim@omu.edu.tr

KEP : omu@hs01.kep.tr

Telefon : (362) 312 19 19 Santral

Faks : (362) 457 60 91

X
Secure Login

This login is SSL protected