Page 10 - OMÜ Bülten 87
P. 10

Odak


               lımcılara şükranlarını sunarak OKAF’22’nin
               layıkıyla gerçekleştirilmesi adına katılım-
               cıların görüş ve değerlendirmelerini al-
               mak için toplandıklarını dile getirdi. Rek-
               tör Ünal’ın konuşmasının ardından OMÜ
               OKAF’22 Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esat
               Şanlı, fuarla ilgili hazırlıklar, temas kurulan
               kurum ve firmalar, OKAF’22’nin web sayfası,
               fuara katılacakların takip etmesi gereken
               aşamalar, fuarda düzenlenmesi planlanan
               etkinlikler gibi konular hakkında katılımcı-
               ları bilgilendirdi.
                ƒ OKAF’22 kapsamında Rektör Prof. Dr. Yavuz
               Ünal, Rektör yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Ba-
               tuk, OKAF Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esat
               Şanlı ve Rektör Danışmanı Ekrem Altan’ın   ƒ Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi,
               katılımıyla Samsun İlçe belediye başkanları  ev sahibi üniversitelerin kariyer merkezi
               ve ilçe Ticaret ve Sanayi Odası başkanlarıy- müdürleriyle bir araya geldi. Çevrimiçi ola-
               la çevrimiçi görüşmeler gerçekleştirdi. rak gerçekleşen bu toplantıda daha önceki
                                   yıllarda bölge kariyer fuarlarına ev sahipliği
                ƒ OKAF’22 Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esat  yapmış kariyer merkezi müdürleri tecrübe-
               Şanlı, paydaş üniversitelerin kariyer mü- lerini paylaştı.
               dürleriyle çevrimiçi bir toplantıda bir araya
               geldi. Toplantıda paydaş üniversitelerin de   ƒ OKAF’22 tanıtım ekibi de hazırlık sürecinde
               öğrenci ve firma katılımı hususunda des- birçok toplantı düzenleyerek, çalışmalar
               tekleri değerlendirildi.         gerçekleştirdi.      OMÜBÜLTEN  Ocak-Nisan 2022 Sayı 87      8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15