MENU

TÜBİTAK - GEOTHERMICA ve EN SGplusRegSys (JPP SES) 2021 Yılı Çağrısı Açıldı
24 June 2021, Thursday - 15:45
A+ A-
Click to listenListen
Share

Ufuk2020 Programı kapsamında desteklenen Era-Net Cofund projeleri olan GEOTHERMICA ve EN SGplusRegSys (JPP SES) 2021 ortak çağrısında araştırma, geliştirme, demonstrasyon ve yenilik yoluyla iklim-nötr ısıtma ve soğutma çözümlerine geçişin hızlandırılması amaçlanmakta ve bu geçişe etkisi olacak projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

GEOTHERMICA ve EN SGplusRegSys (JPP SES) 2021 çağrısı kapsamında projelerin aşağıdaki konuları hedeflemesi beklenmektedir:

  • Yeraltı iklim-nötr sıcak ve soğuk kaynaklar: Sığ ve derin yer altı kaynaklarından elde edilen jeotermal enerji
  • Yerüstü sıcak ve soğuk kaynaklar: Termal güneş kaynakları, yerel ve bölgesel atık kaynaklar, ısıl enerji amaçlı yoğunlaştırılmış güneş teknolojileri, ortam ısısı, yüzey suları vb.
  • Isıl depolama: Yüksek ölçekte mevsimsel yeraltı ısıl depolaması, küçük ölçekli saat-gün ısıl depolama, arz talep dengesi gözeten akıllı sistemler vb.
  • Isıtma ve/veya soğutma şebekeleri, dönüşüm ve entegrasyon: Yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonu, ısı pompaları, akıllı entegrasyon vb.
  • Son kullanıcı sistemleri: Ev ve bina gibi son kullanıcı sistemlerindeki dağıtım sistemleri

Çağrısı hakkında bilgi ve başvuru dokümanlarına, ulusal ve uluslararası başvuru koşullarına ulaşmak için TÜBİTAK  ve  http://www.geothermica.eu/joint-call-2021/  internet adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

İki aşamalı olarak gerçekleşecek çağrı için ilk aşama başvuru tarihleri:

1. aşama uluslararası başvuru için son tarih: 04.10.2021 (15:00 UTC, Reykjavik İzlanda)

TÜBİTAK PBS üzerinden 1. aşama ulusal başvurunun onaylanması için son tarih: 11.10.2021

TÜBİTAK PBS üzerinden 1. Aşama ulusal başvurunun elektronik olarak imzalanması için son tarih: 11.10.2021

 

Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı
Dış Kaynaklı Projeler Ofisi

Last Update: 24 June 2021, Thursday - 15:47
X
Secure Login

This login is SSL protected