MENU

TÜBİTAK - Pakistan Bilim Vakfı (PSF) İkili İşbirliği Çağrısı Açıldı

21 September 2020, Monday - 15:11

Share

      Türkiye ve Pakistan arasındaki iş birliğinin arttırılması ve iki ülke araştırmacılarının ortak Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi için TÜBİTAK ve Pakistan Bilim Vakfı (PSF) Ortak Proje Çağrısı 21 Eylül 2020 tarihi itibariyle açılmıştır. Çağrı kapsamında,

- Enerji Depolama
- Biyomedikal Ekipman ve Teknolojiler
- Gıda İşleme ve Teknolojisi

     alanlarında sunulan projeler değerlendirmeye alınacaktır. TÜBİTAK-PSF iş birliği projelerine Türkiye'deki proje ortaklarının proje başvurularını elektronik başvuru sistemi üzerinden incelenmek üzere TÜBİTAK'a, Pakistanlı proje ortaklarının ise PSF’e e-posta yoluyla iletmeleri gerekmektedir. TÜBİTAK-PSF İşbirliği Programı çerçevesinde ortak proje önermek isteyen Türk ortakların proje başvurularını 2553 kodlu programa 7 Kasım 2020 saat 17:00’a kadar yapmaları gerekmektedir. E-imza sürecinin tamamlanması için 24 Kasım 2020'dir.

    Çağrı Açılış Tarihi:  21 Eylül 2020
    Çağrı Kapanış Tarihi: 17 Kasım 2020

    Çağrı hakkında detaylı bilgi için TÜBİTAK internet adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı
Dış Kaynaklı Projeler Ofisi

Last Update: 21 September 2020, Monday - 15:32

X
Choose Your E-Mail Login Type