MENU

EIG CONCERT Japan 2020 Çağrısı Açıldı

22 May 2020, Friday - 15:31

Share

Avrupa ve Japonya arasında bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan bağımsız bir platform olan EIG CONCERT Japan kapsamında, "Dirençli, Sağlam ve Güvenli Toplumlar için Bilgi ve İletişim Teknolojileri-BİT (Information and Communications Technology for Resilient, Safe and Secure Society)"  başlıklı ortak işbirliği çağrısı açılmıştır. BİT çağrısı ana başlığı ve aşağıdaki alt başlıklar çerçevesinde küresel sorunlara işaret edilmesi amaçlanmaktadır:

  • İlk afet müdahalesi ve kurtarma süreçleri dahil olmak üzere afet önleme ve hafifletme,
  • Nüfusun yaşlanması, kentleşme ve kırsal nüfusun azalması çerçevesinde yeni bir sosyal tasarım ve altyapı,
  • Kuantum sonrası dönemi de göz önünde bulundurarak, siber saldırıların önlenmesi ve bunlardan kurtarılması da dahil olmak üzere siber güvenlik,
  • Sahte haberlerin etkisi dahil olmak üzere dijital toplumda etik ve mahremiyet ilgili endişeler gibi sosyal konular,
  • Yapay zeka ve karar alma süreçlerinde ve daha geniş toplumdaki rolü,
  • Enerji, kaynak ve gıda güvenliği,
  • Donanımlara özgü esnek ve güvenli sistemler

Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun (çağrıya fon sağlayan yukarıdaki ülkelerden olmak şartıyla) en az 2 Avrupalı ve 1 Japon ortaktan oluşması gerekmektedir. Bu asgari şartı sağlamak kaydıyla, istenirse çağrıda yer almayan ülkelerden ortaklar da kendi fonlarını karşılama taahhüdü ile konsorsiyuma dâhil edilebilir.

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, “TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı” kapsamında desteklenecektir.

Uluslararası Başvuru için Son Gün (Konsorsiyum adına Koordinatör yapacaktır.): 17 Temmuz 2020 12:00, Orta Avrupa Saat Dilimi
TÜBİTAK PBS üzerinden yapılacak ulusal ön başvuru son tarihi: 22 Temmuz 2020 17:30 Türkiye saati
TÜBİTAK e-imza tamamlanması için son tarih: 27 Temmuz 2020 saat 17:30 Türkiye saati
Uluslararası Değerlendirme: 12 Ağustos- 16 Eylül 2020
 
Çağrı hakkında detaylı bilgi, ulusal ve uluslararası başvuru koşulları için TÜBİTAK  ve  http://concert-japan.eu/  internet adreslerini ziyaret edebilirsiniz.


Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı
Dış Kaynaklı Projeler Ofisi

Last Update: 22 May 2020, Friday - 15:50

X
Choose Your E-Mail Login Type