MENU

Lisans Öğrencilerine Yönelik Proje Yazma Eğitimleri Başladı
07 November 2022, Monday - 17:34
Updated: 08 November 2022, Tuesday - 10:44
Click to listenLISTEN
Share
A+ A-

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Proje Yönetim Ofisi (PYO) tarafından desteklenen, yürütücülüğünü Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yaman’ın yaptığı ve Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) tarafından organize edilen ‘Lisans Öğrencilerinin Araştırma Projelerine Yönelik Farkındalığının Artırılmasında ve Proje Yazma Becerinin Geliştirilmesinde Uygulamalı Proje Hazırlama ve Yazma Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi’nin birincisi başarılı bir şekilde tamamlandı.

Lisans düzeyinde 2., 3. veya 4. sınıflardaki aktif öğrencilerin katılabildiği programda; Prof. Dr. Ahmet Balkaya, Prof. Dr. Dilek Çelikler, Prof. Dr. İbrahim Turan, Prof. Dr. Kamil Işık, Prof. Dr. Nilüfer Özkan, Prof. Dr. Nuray Keskin, Prof. Dr. Süleyman Yaman, Doç. Dr. Betül Bal Gezegin, Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz, Dr. Öğr. Üyesi Burak Akyüz, Dr. Öğr. Üyesi Cuma Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi Çağatay Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Tamer, Dr. Öğr. Üyesi Özge Öz Yıldırım, Öğr. Gör. Dr. Adem Kocaman, Dr. Belgin Bal İncebacak, Öğr. Gör. Dr. Şeyma Yücel, Arş. Gör. Aslı Sarışan Tungaç, Arş. Gör. Gürhan Ünal, Arş. Gör. Furkan Kirazcı ve Arş. Gör. Dilek Çelik Eren eğitim verdi.

Programda 14 saatlik teorik eğitim OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) aracılığı ile projelerin uygulamalı şekilde yazımı ise yüz yüze eğitim ise SEM organizasyonu ile OMÜ Yaşam Merkezinde gerçekleştirildi.

Eğitimlerde proje yazımındaki püf noktalar anlatıldı

Proje kapsamında; proje ile ilgili temel kavramlar ve proje döngüsü, bir problemin/fikrin AR-GE projesine dönüştürülmesi, proje yazarken dikkate alınması gereken hususlar, etkili yazım önerileri ve ret nedenleri, proje formu ve değerlendirme kriterleri, projeler için veri tabanlarının kullanımı, proje hazırlamada kişilik özellikleri, 2209 A proje öneri formunun tanıtımı, özgün değer bölümünün yazımı, yöntem bölümünün yazımında dikkat edilmesi gereken hususlar, proje yönetimi bölümünün yazımı ve iş paketlerinin oluşturulması, yaygın etki bölümünün yazımında dikkat edilmesi gereken hususlar, proje hazırlama ve yönetimi sürecinde iş birlikli çalışmaya dönük uygulamalar, proje fikri bulma, proje fikrinin yapılandırılması, proje yazma uygulamaları, grup halinde proje yazma, projede bütçelendirme ve dikkat edilmesi gereken hususlar, projelere başvuru aşaması, başvuru kabul sonrası yapılacaklar anlatıldı.

Öğrencilere proje yazım süreçleriyle ilgili bilgi ve beceri kazandırmak hedefleniyor

Oldukça kapsamlı içeriğe sahip projenin, OMÜ öğrencilerine proje yazım süreçleri ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak ve bu bilgileri başvuruları 10 Kasım 2022 tarihinde bitecek olan TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programına yönelik projeler hazırlanması ve çok sayıda proje fikrinin biçimlendirilmesi anlamında başarılı olduğu ve bu eğitim ile OMÜ’de fen, sosyal, sağlık ve eğitim alanlarında öğrenim gören lisans öğrencilerinin TÜBİTAK tarafından desteklenecek proje sayısının artırılması yönünde önemli bir yol kat edildiği değerlendiriliyor.

“Öğrencileri proje yazmaya teşvik etmeyi hedefliyoruz”

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Süleyman Yaman, “Üniversite öğrencilerinin proje hazırlaması ve bu destek programına yönelik farkındalıklarının artırılması, kendilerinin akademik, mesleki ve kişisel gelişim süreçlerinde önem taşımaktadır. Projelerin gün geçtikçe önem kazandığı dünyamızda; üniversite öğrencilerinin, yapacakları çalışmaları projelendirerek yönetmeleri, mesleklerine başladıklarında katma değeri yüksek ürünler ortaya çıkarmalarına da katkı sağlayacaktır. Öğrencilerin proje yazmaya teşvik edilmesi, proje kültürünün kendilerine aşılanması, üniversitedeki proje başvurularının ve mevcut başvurulardaki kabul oranlarının artması, bu projenin hedefleri arasında yer almaktadır. Bunun amaçla, eğitim sürecinde hazırlanan proje önerilerinin 2022 ve 2023 yıllarındaki çağrı dönemlerinde TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek Programına proje başvurusu olarak sunulması hedeflenmektedir.” İfadelerini kullandı.

Çok farklı fakülte ve programdan akademisyenin rehberliğinde yaklaşık 200 lisans öğrencisinin katılım gösterdiği projenin, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı içinde farklı aralıklarla ve farklı öğrenci gruplarıyla devam etmesi bekleniyor.

X
Secure Login

This login is SSL protected