MENU

OMÜ; Türkiye’nin En Girişimci ve Yenilikçi 50 Üniversitesi Arasında
27 December 2021, Monday - 16:30
Updated: 09 November 2022, Wednesday - 12:37
Click to listenLISTEN
Share
A+ A-

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ); Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) oluşturulan ve Türkiye’deki 191 üniversitenin değerlendirmeye alındığı “2021 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” sıralamasına göre ilk 50 üniversite arasına girerek 35.23 puanla 46. sırada yer aldı.

‘Üniversitede yenilikçiliğin ve girişimciliğin tetiklenmesi amacıyla politika araçlarının geliştirilmesi’ kararı kapsamında Türkiye’de ilk kez 2012 yılında TÜBİTAK tarafından hazırlanan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nin 2021 yılı değerlendirmesi, 2020’nin endeks göstergelerine yönelik veriler esas alınarak yapıldı.

OMÜ 7 yıl aradan sonra endekste

Endeksin 21 Aralık 2021 tarihinde açıklanan 2021 yılı puanlama ve sıralama sonuçları doğrultusunda OMÜ, araştırmaya konu olan 191 üniversite bazında Türkiye’deki ilk 50 üniversite arasına 35.23 puanlık performansıyla 46. sıradan girdi. Endekste 2013 yılında 44’üncü, 2014 yılında ise 50’inci sırada olan, sonraki yıllarda ise endekse giremeyen OMÜ, böylelikle 7 yıl sonra 46. sıraya yerleşti. OMÜ, istatistiki bölge birimleri sınıflaması birinci düzeye göre sıralandığında ise bölgesinde ilk sırada yer alıyor. Gelecek hedefini, araştırma üniversitesi olarak çizen OMÜ’nün; Yükseköğretim Kalite Kurulundan (YÖKAK) aldığı “Kurumsal Akreditasyon”un ardından 7 yıl sonra yeniden “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” sıralamasına girmesinin bu yoldaki ilk aşama olarak önemi vurgulanırken gelecek açısından da umut verici olduğu ifade edildi.

Endekste 4 boyut ve 23 gösterge var

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde; “Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği”, “Fikrî Mülkiyet Havuzu”, İş Birliği ve Etkileşim” ve “Ekonomik ve Toplumsal Katkı” başlıklarıyla 4 boyut mevcutken 23 de gösterge bulunuyor. Buna göre her boyutta alınan toplam puana göre OMÜ; “Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği” boyutunda 27’inci, “Fikrî Mülkiyet Havuzu” boyutunda 39’uncu, “İş Birliği ve Etkileşim” boyutunda 47’inci, “Ekonomik ve Toplumsal Katkı” boyutunda da 42. sırada yer alıyor.

OMÜ’nün en iyi derecesi 27’incilikle “Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği” boyutunda 

OMÜ’nün 191 üniversite arasında ilk 50’ye giren üniversitelere göre boyutlar içerisinde sıralamadaki en iyi derecesi, 27. sırada yer aldığı “Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği”. Aynı boyut içerisinde sıralamadaki en iyi yeri de 23’üncülükle “Doktora Mezun Sayısı” göstergesinde gerçekleşti.

OMÜ’nün “Fikrî Mülkiyet Havuzu” boyutu içerisinde sıralamadaki en iyi yeri, “Ulusal Faydalı Model Belge Sayısı” göstergesindeki 22’incilik oldu.

Bir diğer boyut olan “İş birliği ve Etkileşim”deki sıralamada da OMÜ, “Dolaşımdaki Öğretim Elemanı / Öğrenci Sayısı” göstergesinde 31. sırayı aldı.

“Ekonomik ve Toplumsal Katkı” boyutu kapsamındaki sıralamada ise OMÜ en iyi yere, 12. sırada olduğu “4004 – 4005 Proje Sayısı” göstergesinde ulaştı.

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi; üniversitelerin bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliğine, iş birliği ve etkileşim aktivitesine, fikrî mülkiyet etkinliğine, girişimcilik ve yenilikçilik kültürüne ve ekonomik katkı ile ticarileşme potansiyeline bağlı olarak değerlendirme yapıyor.

Endeks ayrıca, üniversiteleri girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralayarak, üniversiteler arası girişimcilik ve yenilikçilik odaklı rekabetin artmasına ve girişimcilik çabalarının gelişmesine katkı sağlamayı hedeflemekte.

 

 

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/icerik-2021-girisimci-ve-yenilikci-universite-endeksi

X
Secure Login

This login is SSL protected