FAALİYETLER

Sağlık Hizmeti Sunumu

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ayaktan

01
Ağustos
2020

Yatan

 

Günlük

Toplam

 

Olası
Vaka

(+)
Vaka

Toplam

COVID Poliklinik Muayene

49

4944

COVID Servisleri

13

8

21

COVID Servislerine Yatırılan

6

1012

COVID Yoğun Bakım Üniteleri

16

0

16

COVID Servislerinden Taburcu

4

860

Entübe Hasta

9

0

9

Normal Poliklinik

370

Personel Hasta

0

0

0

Normal Yatırılan

71

Toplam İyileşen Hasta

108

Ameliyat Sayısı

34

Kaybedilen
Hasta

7

 

Günlük

Toplam

Alınan Numune Sayısı

7

3573

COVID Sürecinde Pozitif Saptanan Hasta Sayısı

219

COVID Sürecinde Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı

195

COVID Sürecinde Günlük Yatan Hasta Sayısı

561(%50)

-Ayaktan hasta verileri ilgili tarihteki verileri yansıtırken yatan hasta verileri bir sonraki gün saat 09:30'daki otomasyon sistemi kayıtlarını yansıtmaktadır.

Uzaktan Öğretim Faaliyetleri
Ar-Ge Faaliyetleri (Tanı kitleri, ilaç ve aşı çalışmaları)

 • ...
 • Klinik Araştırmalara Katılım, Ulusal/Uluslararası Faz Çalışmalarına Katılım

 • ...
 • Bilgilendirici Toplantılar, Webinarlar, Dijital Ortamda Toplantılar

 • ...
 • Yayınlar

 • ...
 • Sarf Malzemesi, Makine-Teçhizat Üretimi
 • Samsun Teknopark ve Sampa iş birliğiyle yürütülen projede, kutsal görevleri başında Covid-19 (korona virüs) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları için 10 bin adet yüz siperi tutucusu üretildi. Detay
 • Tıp Fakültesi acil serviste tespit ettiği ihtiyaç doğrultusunda, COVİD 19 hastalığı nedeniyle solunum güçlüğü çeken hastaların entübe edilmesinde kullanılan videolaringoskop cihazı, Samsun Teknoparkın katkılarıyla üretildi.Detay
 • Fen Edebiyat Fakültesi Kampüs Kimya üretim merkezi vasıtasıyla haftalık yaklaşık 1 ton el ve yüzey dezenfektanı üretilmektedir.
 • Topluma Hizmet Uygulamaları

 • ...
 • Salgın Sonrasında Uzaktan Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Planlamalar ve Yeni Düşünceler

  Koronavirüs salgını sonrası dönemde eğitim öğretim faaliyetlerinde uzaktan öğretim ve yüz yüze eğitim birlikte kullanılacaktır. Uzaktan eğitim teknolojilerinin kullanımı artırılarak teorik derslerin büyük oranda sanal sınıflarda uzaktan eğitim yoluyla yürütülmesi planlanmaktadır. Uzaktan eğitim yoluyla öğrenciler teorik bilgilerle donatılarak, öğretim elemanları ve öğrencilerin yüz yüze derslerde öğrenim kazanımlarında yer alan beceri ve yetkinliklere daha fazla odaklanmaları sağlanacaktır.