MENU

ACT3 2020 Yılı Ortak Proje Çağrısı Açıldı

01 July 2020, Wednesday - 14:25

Share

Karbon Yakalama ve Depolama Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması (Accelerating CCS Technologies – ACT3) programının 2020 yılı çağrısı kapsamında, karbondioksit (CO2) yakalama, kullanma ve depolama (CCUS) teknolojilerine yönelik uluslararası araştırma projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Çağrıya yapılacak proje başvurularının aşağıda paylaşılan konulara yönelik olması beklenmektedir.

Zincir Entegrasyonu: Toplum duyarlılıklarını gözeten ilgili vaka analizlerinin de yer aldığı, CO2 yakalama, taşıma ve depolama zincirinin entegrasyonundaki boşlukları doldurmaya yönelik Ar-Ge faaliyetleri
Yakalama: Etkili, düşük maliyetli, yüksek operasyonel esnekliğe sahip ve enerji etkin CO2 yakalamaya yönelik ileri teknolojiler
Taşıma: Enerji üretimi için Avrupa’nın mevcut CCUS tesislerine boru hatları ve gemi taşımacılığı yoluyla CO2 taşınmasına yönelik Ar-Ge faaliyetleri
Depolama: İlgili depolama alanlarında ve çevresinde ölçüm, izleme ve doğrulama araçları ve metotlarına yönelik Ar-Ge faaliyetleri
Kullanım: CCUS faaliyetlerini uygun hale getiren diğer iş modellerinin ve beklenen gelir akışlarının araç olarak kullanıldığı teknolojiler

1. Aşama uluslararası başvuru için son tarih: 10 Kasım 2020 (13:00 CET)
1. Aşama ulusal başvuru için son tarih: 16 Kasım 2020 (17.30 TSİ)
1. Aşama ulusal başvurunun elektronik olarak imzalanması için son tarih: 20 Kasım 2020 (17.30 TSİ)
2. Aşama uluslararası başvuru için son tarih: 15 Mart 2021 (13:00 CET)
2. Aşama uluslararası değerlendirme sonuçları olumlu olan projeler için 2. Aşama ulusal başvuru son tarih: TÜBİTAK tarafından duyurulacaktır.

 

Çağrı hakkında detaylı bilgi için TÜBİTAK internet adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı
Dış Kaynaklı Projeler Ofisi

Last Update: 09 July 2020, Thursday - 15:20

X
Choose Your E-Mail Login Type