MENU

TÜBİTAK, COVID-19 Mücadelesinde Mevcut Desteklerine Ek Olarak Özel Hızlı Destek Çağrısına Çıkıyor

29 March 2020, Sunday - 15:04

Share

TÜBİTAK destekleriyle özel sektörümüz sağlık teknolojileri kapsamında bugüne kadar birçok yenilikçi ürün geliştirmiş ve uygulamaya geçirmiştir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak belirlenen yeni tip koronavirüs (COVID-19) tüm dünya gibi ülkemizi de etkisi altına almıştır. Bu acil durum karşısında TÜBİTAK, desteklerini, yeni tip koronavirüsün teşhis ve tedavisinde kullanılabilecek ürünler ile hastalıkların önlenmesinde etkili koruyucu ürünlerin geliştirilmesi ve destek süreçlerine ilişkin uygulamalara yönelik projelere odaklamak amacıyla özel bir çağrı açmıştır.

TÜBİTAK 1507 kodlu “KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı” çerçevesinde açılan söz konusu özel Çağrı kapsamında, COVID-19’un teşhis ve tedavisinde kullanılan ürünler, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar ile hastalıkların önlenmesinde etkili koruyucu ürünlerin geliştirilmesine yönelik aşağıda örnekleri verilen konularda sunulacak Ar-Ge projelerine hızlı destek verilecektir:

   - Dezenfektanlar
   - Maske
   - Koruyucu kıyafetler
   - Doğrulama ölçütleri (duyarlılık, özgüllük, doğruluk, kesinlik, doğrusallık) uluslararası kabul görmüş sınırlar içerisinde olan tanı kitleri
   - Yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazlar 
   - Ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar
   - İlaç
   - Aşı
   - Salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebilecek bilişim uygulamaları
Bu konuların dışında, çağrıya yeni tip koronavirüs mücadelesi ile ilişkili olabilecek her türlü proje başvurusu sunulabilecektir.

Çağrı 26 Mart 2020’de açılmış olup, 2 Nisan 2020 saat 23:59’da kapanacaktır. Bu çağrı kapsamında TÜBİTAK’a ön kayıt evrakları gönderilmeyecektir. PRODİS’te online ön kayıt işlemi yapıldıktan sonra, proje başvurusu yapılabilecektir. Çağrı hakkında detaylı bilgi için TÜBİTAK internet adresini ziyaret edebilirsiniz.


Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı
Dış Kaynaklı Projeler Ofisi

Last Update: 09 July 2020, Thursday - 15:34

X
Choose Your E-Mail Login Type