MENU

TÜBİTAK M-ERA.NET 2021 Yılı Çağrısı Açıldı
05 Nisan 2021, Pazartesi - 08:58
A+ A-
Dinlemek için tıklayınızDinle
Paylaş

M-ERA.NET 3 projesi, 2021 çağrısının hedefi ileri malzeme mühendisliği alanında modelleme çalışmaları, yüzeyler, ara yüzeyler, kaplamalar, kompozitler, fonksiyonel malzemeler, sağlık uygulamaları için malzemeler, biyomalzemeler, eklemeli/katmanlı imalat alanına yönelik malzemeler ve malzeme teknolojileri ve nano/mikro malzemeler gibi ileri malzeme teknolojileri konularında ulusal araştırma stratejilerinin eşgüdümünün sağlanması, mükemmeliyetin teşvik edilmesi ve bu konudaki rekabetçiliğin arttırılmasıdır.

2021 Çağrısına katılan en az 2 farklı ülkeden (en az 1 Avrupa veya ilişkili ülke) en az 3 ortak (tümünün çağrıya katılan fon kuruluşlarından finansal destek talep etmesi gerekmektedir) olması gerekmektedir. Finansman istemeyen ortaklar ise 2 farklı ülkeden en az 3 ortağın konsorsiyumuna ek olarak katılabilir. Çağrı konuları:

  • Malzeme Mühendisliği Konularında (işleme, özellikler ve dayanıklılık) Modelleme Çalışmaları
  • Yenilikçi Yüzeyler, Kaplamalar ve Arayüzeyler
  • Yüksek Performanslı Kompozitler
  • Fonksiyonel Malzemeler
  • Sağlık Uygulamaları için İleri Malzeme Tabanlı Teknolojilere Yönelik Yeni Stratejiler
  • Eklemeli İmalat için Malzemeler

1. aşama uluslararası başvurular için son tarih: 15.06.2021 (Brüksel saati ile öğlen 12.00)

1. aşama ulusal başvuru son tarihi (Elektronik imza ile yapılacaktır.): 25.06.2021 (17:30 TSİ)

Çağrısı kapsamında önceliklendirilen konulara ve çağrı hakkında detaylı bilgiye, ulusal ve uluslararası başvuru koşullarına ulaşmak için TÜBİTAK  ve  https://www.m-era.net/joint-calls/joint-call-2021  internet adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı
Dış Kaynaklı Projeler Ofisi

Son Güncelleme: 05 Nisan 2021, Pazartesi - 09:10
X
Secure Login

This login is SSL protected