MENU

TÜBİTAK-1001 ve 1003 "Metabolik/Nörodejeneratif/Nörogelişimsel Bozukluklar ve Kronik Ağrı Yönetiminde GETAT Uygulamaları" Çağrısı Açıldı
11 Mart 2024, Pazartesi - 22:25
Güncelleme: 11 Mart 2024, Pazartesi - 22:25
A+ A-

On İkinci Kalkınma Planı’ndaki (2024-2028) “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) uygulamalarının kanıta dayalı şekilde standardize edilerek ulusal ve uluslararası çalışmalarla güvenli kullanımının yaygınlaştırılması” hedefi uyarınca GETAT uygulamalarının mekanizmalarının bilimsel verilerle aydınlatılabileceği, mevcut sağlık uygulamalarına, fiziksel ve zihinsel sağlığa ve yaşam kalitesine katkı sunabileceği, farklı yaklaşımların birbirinden besleneceği ve sinerjik bir etki gösterebileceği düşünülerek iki farklı GETAT çağrısı açılmıştır.

“1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı”na tabi olacak çağrı kapsamında yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması ve/veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi amacıyla detayları çağrı metninde sunulan hastalıklara ilişkin GETAT uygulamalarını içeren Temel ve Mekanik Araştırmalar’ın desteklenmesi hedeflenmektedir.

"1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı”na tabi olacak çağrı kapsamında ise sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, yüksek yaygın etki potansiyeline sahip ve detayları çağrı metninde sunulan hastalıklara ilişkin GETAT uygulamalarını içeren Temel ve Mekanik Araştırmalar’ın, Doğal Tıbbi Ürün Araştırmaları’nın ve Yeni Yöntem ve Teknoloji Geliştirme Çalışmaları’nın desteklenmesi hedeflenmektedir.

1. Aşama Başvuru Son Tarih: 4 Nisan 2024 23.59
1. Aşama E-İmza Süreci Son Tarih: 8 Nisan 2024 23.59
2. Aşama Başvuru Son Tarih: 24 Mayıs 2024 23.59
2. Aşama E-İmza Süreci Son Tarih: 28 Mayıs 2024 23.59

Başvuru koşullarına ulaşmak için TÜBİTAK adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Dış Kaynaklı Projeler Ofisi

X
Secure Login

This login is SSL protected