MENU

TÜBİTAK-1001 Programı Kapsamında “Spor Araştırmaları” Başlıklı Özel Çağrısı Açılıyor
11 Mart 2024, Pazartesi - 22:19
Güncelleme: 11 Mart 2024, Pazartesi - 22:19
A+ A-

On İkinci Kalkınma Planında yer verildiği üzere; spor kabiliyeti olanların erken yaşta yetenek havuzuna dâhil edilmesi, spor profesyonellerinin niteliğinin artırılması, sporun her dalında küresel ölçüde rekabet edebilen bir seviyeye ulaşılarak uluslararası organizasyonlarda başarı elde edilmesi ve aynı zamanda herkes için spor anlayışıyla sporun toplum geneline yaygınlaşan bir yaşam biçimine dönüştürülmesi; ülkemizin spor alanındaki temel amacıdır.

Sportif faaliyetlerde karşı karşıya kalınan zorlukları ve güncel yönelimleri ele alan, geleneksel odak alanlarının ötesine geçerek özgün çalışma konuları ile küresel rekabette öne çıkmamıza katkı sağlayacak, güncel teknoloji ve akademik çalışmalardan edinilen bilimsel neticeleri Türk sporunun gelişimine entegre etmeyi hedefleyen, kapsayıcı yaklaşımlara sahip nitelikli bilimsel araştırmaların gerçekleştirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Bu doğrultuda ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanmış olan iş birliği protokolü çerçevesinde, "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında “Spor Araştırmaları” başlıklı özel bir çağrıya çıkılmasına karar verilmiştir.

1. Aşama Başvuru Son Tarih: 24.04.2024 ; 23.59
1. Aşama E-İmza Süreci Son Tarih: 26.04.2024 ; 23.59
2. Aşama Başvuru Son Tarih: 02.09.2024 ; 23.59
2. Aşama E-İmza Süreci Son Tarih: 04.09.2024 ; 23.59

Başvuru koşullarına ulaşmak için TÜBİTAK adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Dış Kaynaklı Projeler Ofisi

X
Secure Login

This login is SSL protected