MENU

2022 Yılı TÜBİTAK - ERA PerMed Çağrısı Açıldı
07 Aralık 2021, Salı - 16:47
Güncelleme: 07 Aralık 2021, Salı - 16:51
Dinlemek için tıklayınızDİNLE
Paylaş
A+ A-

ERA PerMed (ERA-NET on Personalised Medicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” alanı kapsamında desteklenmekte olan ve kişiselleştirilmiş tıp alanında ulusal araştırma stratejilerinin eşgüdümünün sağlanmasını, mükemmeliyetin teşvik edilmesini ve bu konudaki rekabetçiliğin arttırılmasını amaçlayan bir ERA-Net Cofund projesidir. Çağrısının konusu “Kişiselleştirilmiş Tıp Alanında Koruyucu ve Önleyici Sağlık Araştırmaları” olarak belirlenmiştir.

ERA PerMed 2022 çağrısı kapsamında Kişiselleştirilmiş Tıp ile ilgili aşağıda belirtilen 3 araştırma alanında Ar-Ge ve yenilik projeleri desteklenecektir:

Araştırma Alanı 1: Temel Araştırmadan Kliniğe Translasyonel Araştırmalar
Modül 1A: Pre-klinik Araştırmalar
Modül 1B: Klinik Araştırmalar

Araştırma Alanı 2:  Veri ve BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)
Modül 2A: Veri ve BİT Teknolojilerinin Etkinleştirilmesi
Modül 2B: Veri ve BİT Teknolojilerinin Sağlık Hizmetlerine Yönelik Uygulamaları

Araştırma Alanı 3: Sağlık Hizmetlerinde Etkin ve Güvenilir Uygulamalar
Modül 3A: Sağlık Ekonomisi Araştırmaları ve Uygulama Desteği
Modül 3B: Etik, Yasal ve Sosyal Bakış Açısı

Proje başvurusunda üç araştırma alanının kombine edilmesi zorunludur. Proje başvurusunda seçilecek modül opsiyonel olup, başvurunun her bir araştırma alanından en az bir modülü kapsaması zorunludur.

1. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 17.02.2022
2. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 14.06.2022

Ulusal ve uluslararası başvuru koşullarına ulaşmak için TÜBİTAK ve http://www.erapermed.eu/joint-calls/joint-transnational-call-2022/ internet adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı
Dış Kaynaklı Projeler Ofisi

X
Secure Login

This login is SSL protected