MENU

2021 Yılı TÜBİTAK - BIODIVERSA+ “Karada ve Denizde Biyolojik Çeşitliliğin ve Ekosistemlerin Korunmasını Desteklemek” Başlıklı Çağrısı Açıldı
03 Kasım 2021, Çarşamba - 16:52
Güncelleme: 03 Kasım 2021, Çarşamba - 16:56
Dinlemek için tıklayınızDİNLE
Paylaş
A+ A-

Ufuk Avrupa, Avrupa Biyoçeşitlilik Ortaklığı (BiodivERsA+) kapsamında açılacak olan "Karada ve Denizde Biyolojik Çeşitliliğin ve Ekosistemlerin Korunmasını Desteklemek" başlıklı çağrı kapsamında; her düzeyde (genler, türler, ekosistemler) biyoçeşitliliği ve kara, tatlı su ve deniz genelinde ekosistem bütünlüğünü korumayı amaçlayan eylem ve politikalara bilime dayalı rehberlik sağlamak, yeni yaklaşımlar ve politikalar önermek hedeflenmektedir. Çağrı, doğal alanda biyolojik çeşitlilik korunmasına yöneliktir ve habitatların ve/veya türlerin restorasyonu ile ex-situ koruma çalışmalarına yönelik değildir. Ayrıca çağrı kapsamındaki çalışmalara kara, tatlı su ve deniz olmak üzere tüm ekosistemlere yönelik kurgular dâhildir.

Aşağıda belirtilen üç farklı temadan bir veya daha fazlasını ele alan araştırma projelerinin bu çağrı ile desteklenmesi hedeflenmektedir.

Tema 1: Öncelikli koruma alanlarının belirlenmesi, etkili ve dayanıklı ekolojik ağların oluşturulması, türe dayalı korumanın geliştirilmesi ve genetik çeşitliliğin korunmasına yönelik bilgi üretilmesi.
Tema 2: Biyoçeşitlilik ve ekosistem korumasının çoklu faydaları ve maliyetleri hakkındaki projeler.
Tema 3: Etkili koruma sonuçları sağlamak için yönetim ve yönetişim ile ilgili projeler.

1. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 30.11.2021
1. aşama önerilerin TÜBİTAK ulusal başvurusu için son tarih: 06.12.2021
1. aşama önerilerin TÜBİTAK ulusal başvurusu e-imza süreçleri için son tarih: 09.12.2021
2. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 14.04.2022

Ulusal ve uluslararası başvuru koşullarına ulaşmak için TÜBİTAK ve https://www.biodiversa.org/1772 internet adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı
Dış Kaynaklı Projeler Ofisi

X
Secure Login

This login is SSL protected