MENU

Veteriner Fakültesi, Eğitim Revizyonunda Akademik Başarılarının Avantajını Kullanacak
02 Ocak 2021, Cumartesi - 20:00
Güncelleme: 03 Ocak 2021, Pazar - 18:28
Dinlemek için tıklayınızDİNLE
Paylaş
A+ A-

Donanımlı öğrenciler yetiştirerek Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılayan, dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak uluslararası rekabette ülkemizi güçlendiren bir eğitim programı oluşturmak amacıyla tüm birimlerde eğitim revizyonu başlatan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) yönetimi, revizyon çalışmalarına Veteriner Fakültesiyle devam etti.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Recep Sancak, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Albayrak, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Metin Çenesiz, Doç. Dr. Şerife Tütüncü ile uzaktan konferans yöntemiyle ana bilim dalı ve bölüm başkanlarının katıldığı eğitim revizyonu toplantısında; Veteriner Fakültesinin genel durumu, yeterlilikleri ve ders programı içerikleri ele alınarak yenilenme sürecinde yapılması gerekenler değerlendirildi.

“Veteriner Fakültesi akademik anlamda üniversitenin en güçlü fakültelerinden biri”

Rektörlük Toplantı Salonunda gerçekleşen Veteriner Fakültesi bilgilendirme toplantısında, Rektör Ünal, Veteriner Fakültesinin başarılı bir fakülte olduğunu belirterek “Akademik anlamda ve yayın sayısına baktığınızda üniversitenin en güçlü fakültelerinden biri ve başarı sayısal oranları en yüksek olan fakültelerinden biri. Şimdi bu avantajı kullanmak gerekiyor.” ifadelerini kullandı. 

Konuşmasının devamında Prof. Dr. Ünal, daha iyi bir fakülte olmak için yapabileceklerden biri de mezunlarla iş ortaklığının ve iletişim ağının güçlendirilmesi, birtakım operasyonlarda ortaklıklar yapılması ile lisansüstü eğitimlerinin güçlendirilmesi olarak sıraladı.

Sistem revizyonuna gitmek istediklerini vurgulayan Rektör Ünal, Üniversite olarak kendi sistemlerini kurmak istediklerini ve eğitim sisteminde diğer üniversitelere örnek olmayı dilediklerini belirtti. OMÜ’ye başarılı öğrencileri kazandırmak için eğitimin kalitesini ve Ar-Ge çalışmalarını artırmak istediklerini söyleyen Rektör Ünal, konuşmasında fakültenin fiziki mekân planlamasına dair de açıklamalarda bulundu.

“Gelecek dünyanın beklentilerini ve risklerini dikkate alarak plan yapın”

Konuşmasında özellikle teknik, teknolojik birtakım imkânları kullanmak suretiyle gelecek dünyanın beklentilerini ve risklerini dikkate alarak plan yapmak olduğuna dikkat çeken Rektör Ünal, “Potansiyelleri sevk etme noktasında bunlar; ilaç, aşı olabilir ya da laboratuvar ile belirli alanlarda güçlü çalışmalar oluşturulacak projeler olabilir.” dedi.

Eğitim planlamasını üç kademede değerlendirileceğini ifade eden Rektör Ünal, bunların; üniversitenin öğrenci tarafından tercih edilebilirliği, öğrencinin eğitim-öğretim dönemi boyunca sistem içindeki memnuniyeti, öğrencinin mezun olduktan sonra üniversiteye nasıl baktığı olarak sıraladı.

Veteriner fakültesinin kuracağı çiftlik üzerine değerlendirmeler yaparak konuşmasını tamamlayan Rektör Ünal, çiftlik kurma fikrinin güzel bir düşünce olduğunu belirterek Fakülte yöneticilerine önerilerde bulundu.

OMÜ Veteriner Fakültesi öğrenci tercihinde ilk beş veteriner fakültesi arasında

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Albayrak ise yaptığı sunumda veteriner fakültesi sayısının Türkiye’de 31 olduğunu ve bu fakültelerde toplam 14 bin 477 lisans 6 bin 261 lisansüstü öğrenci bulunduğunu belirtti. Dekan Albayrak, 1995 yılında kurulan OMÜ Veteriner Fakültesinin ise diğer fakülteler arasında puan sıralamasında beşinci sırada olduğuna dikkat çekti.

Sunumunda Veterinerlik Eğitim Programının asgari düzeyde koşullarının belirlenmesine dair yönetmelikten bahseden Dekan Albayrak, programın ve mesleğe sahip kişilerin mesleki yeterliklerinin Avrupa Birliği ülkelerinde tanınabilmesi için bu alanlarda yürütülen yükseköğretim programının eğitim müfredatı ve eğitim sonucunda kazanılması gereken bilgi ve beceri düzeylerinin belirlenmesine dair açıklamalarda bulundu.

“2025 yılına kadar ulusal akreditasyon belgesi alındı”

Dekan Albayrak, Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) tarafından 2018 yılında şartlı, 2020 yılında tam akredite edilerek 2025 yılına kadar ulusal akreditasyon belgesi alındığını ifade etti.

Dekan Albayrak, fakültelerinde yer alan Temel Bilimler, Klinik Öncesi Bilimler, Klinik Bilimler, Zootekni ve Hayvan Besleme ile Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim dallarıyla ilgili bilgi vererek toplam 107 akademisyen ve 622 öğrencinin bulunduğunu söyledi. Dekan Albayrak, sunumunun devamında rakamlarla ilgili temel göstergelerden söz etti.

Veteriner Fakültesi Hayvan ve Uygulama Hastanesi ve hastanenin muayene sayılarından da bahseden Dekan Albayrak, Fakülte akademisyenlerinin ulusal ve uluslararası yayınlardan ve projelerden bahsetti. 

Yeni fakülte ve hizmet binasının inşaatındaki son durum hakkında bilgi veren Albayrak, gelecek hedeflerini de anlattığı konuşmasını şöyle tamamladı: “Yeni binamızla birlikte The European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE) akreditasyonu, deney laboratuvarları için TÜRKAK akreditasyonu, bakanlık çalışma ruhsatı olmayan laboratuvarların ruhsat alması fakülte çiftliğinin kurulması, klinik beceri laboratuvarı ile yeni hizmet binamızda gıda et ve süt işleme tesisimizin faaliyete geçirilmesidir.” ifadelerini kullandı.

2021 Yılı Bilimsel Performans Projeksiyonlarından da bahsedilen toplantı, genel bir değerlendirmenin ardından sona erdi.

 

İLGİLİ HABERLER

* OMÜ Üst Yönetiminin Gündemi Karadeniz Bölgesi’nin En Büyük Hayvan Hastanesi

X
Secure Login

This login is SSL protected