MENU

TÜBİTAK; Hemşirelik Bölümü Projesini Destekleyecek
03 Ocak 2023, Salı - 10:43
Güncelleme: 08 Şubat 2023, Çarşamba - 14:45
A+ A-

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı doktora öğrencisi Arş. Gör. Ercan Tunç’un yürütücü olduğu araştırma projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) 1002 Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Arş. Gör. Ercan Tunç’un TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer görülen “Kabul ve Kararlılık Terapisi Temelli Danışmanlığın Şizofreni Tanılı Bireylerin Aile Üyelerinde Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar, Kendini Damgalama ve Psikolojik Esneklik Üzerine Etkisi” başlıklı doktora tez çalışması kapsamında yürütülecek projede; Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Oya Sevcan Orak danışman, Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İlknur Aydın Avci ise araştırmacı olarak yer alıyor.

TÜBİTAK’ın destekleyeceği doktora tezi projesi ile Kabul ve Kararlılık Terapisi (KKT) temelli danışmanlığın; şizofreni tanılı bireylerin aile üyelerinde ruhsal hastalığa yönelik inançlar, kendini damgalama ve psikolojik esneklikle ilgili etkisi belirlenecek.

Proje, küresel çapta önemli bir toplumsal problem olan şizofrenide, bu hastalık tanılı yakını olan aile üyelerinin; ruhsal hastalığa yönelik olumsuz inançları, süreç içi kendini damgalama davranışları ve psikolojik katılık durumlarına yönelik baş etme becerisi kazanmalarını sağlayacak. Bunun yanı sıra proje, KKT danışmanlığı gibi yeni nesil terapi yöntemlerinin kullanıldığı programlar üzerinden şizofreni tanılı yakını olan aile üyelerinin benlik saygılarının arttırılması, oluşabilecek ruhsal sorunlarda destek alabilmeleri, kendilerine yönelik suçlayıcı tutumlar yerine öz-şefkat geliştirmeleri ve psikolojik esneklik düzeylerinin arttırılması ile ilgili önemli katkılar sağlamayı amaçlıyor.

Projede; şizofreni tanılı bireylerin aile üyeleri için kabul ve kararlılık terapisi temelli danışmanlık programı yürütülecek ve bu program, psikolojik esneklik modeli çerçevesinde 6 oturumda gerçekleştirilecek. Nihayetinde de aile üyelerine uygulanan bu danışmanlık programının; ruhsal hastalığa yönelik olumsuz inançlar, kendini damgalama ve psikolojik esneklik düzeyi üzerine etkisi değerlendirilecek.

X
Secure Login

This login is SSL protected