MENU

Proje Hazırlama Kursu Başarıyla Tamamlandı
01 Haziran 2022, Çarşamba - 13:04
Güncelleme: 01 Haziran 2022, Çarşamba - 13:04
Dinlemek için tıklayınızDİNLE
Paylaş
A+ A-

TÜBİTAK-BİDEB 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında Eğitim Bilimlerinin farklı alanlarında Lisansüstü Eğitim Gören Öğrencilerin Nitelikli Makale Yazma ve Yayınlama Eğitimi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Yaman yürütücülüğünde gerçekleştirildi.

Alan eğitiminin ve eğitim bilimlerinin farklı alanlarında lisansüstü öğrenim gören öğrenciler için nitelikli makale yazma ve yayınlama eğitimi, dokuz farklı üniversiteden 13 öğretim üyesinin yer aldığı online bir ortamda teorik ve uygulamalı olarak düzenlendi.

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Süleyman Yaman tarafından açılış konuşmasıyla başlayan eğitime toplamda 23 farklı üniversiteden 24 öğrenci katıldı.

Projenin akışı şu şekilde gerçekleşmiştir:

Eğitimin ilk gününde Prof. Dr. Süleyman Yaman tarafından Bilimsel Çalışmalar için Resmi İşlemler hakkında eğitim verildi. Eğitimler Bolu İzzet Baysal Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Dilek Eroğlu ile Bilimsel Araştırmanın Önemi ve Araştırma Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir başlıklı sunumuyla devam etti. Günün sonunda Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Recep Çakır, Bilimsel Çalışmalar için Etik İlkeler hakkında bilgilendirme yaptı.

Eğitimin ikinci gününde OMÜ’den Dr. Belgin Bal İncebacak, Akademik Yayın Türleri ve Makale Türlerinin Karşılaştırılması ve Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Oktay Akbaş ile Bilimsel Çalışmanın Yazımı ve Alan yazına Ulaşma-Veri Tabanları başlıklı eğitimler verildi. Daha sonra uygulamalı makale yazma eğitimi için gruplar belirlenerek ve ara odalar oluşturularak, projenin farklı aşamalarında eğitim veren eğitmenler eşliğinde katılımcılar makale yazmaya yönelik uygulamalar gerçekleştirildi.

Eğitimin üçüncü gününde Gazi Üniversitesi’nden Dr. Alper Altunçekiç, Bilimsel Araştırmalarda Etik ve Kaynakça ve  Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Serdar Köksal tarafından Makale Nedir, Nasıl Yazılır?  Konusunda eğitimler verdi. Eğitimde katılımcı grupları etkinleştirilerek eğitimciler makale yazma grupları için oluşturulan farklı sanal odalarda katılımcıların üzerinde çalıştıkları makaleler konusunda yönlendirmeler yapıldı.

Eğitimin dördüncü günü ise Ömer Halisdemir Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Halil Tokcan ile Makalede Bulgular, Sonuç ve Öneriler Bölümü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Usta tarafından Makale için Uygun Dergi Bulma ve Gönderme başlıklı eğitimleri ile davam etti. Gün sonunda katılımcıların gruplar halinde makalelerini yazdıkları gruplar, proje eğitmenleri tarafından paralel odalarda ziyaret edilerek yönlendirmeler yapıldı.

Eğitimin beşinci gününde Mersin Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Soner Mehmet Özdemir ile Dergicilik ve İndekslenme ve Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yüksel Dede tarafından İyi Bir Makalenin Özellikleri başlıklı bir eğitimler verildi. Eğitimler gruplar halinde makaleleri üzerinde çalışan katılıcımlarla eğitmenler sanal odalarda bir araya gelerek makalelerini daha iyi nasıl yazabilecekleri konusunda dönütler sağlandı.

Projenin son eğitim gününde ise Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özgen Korkmaz tarafından Alıntı Yapma Kuralları ve Benzerlik Oranları başlıklı eğitim verildi. Proje sonunda  yürütücü Prof. Dr. Süleyman Yaman başkanlığında ve diğer eğitmenlerin katılımıyla her çalışma grubunun üzerinde çalıştıkları makalelerin sunumları gerçekleştirildi ve her çalışma için detaylı değerlendirmeler yapıldı.

Tüm grupların sunumları ve eğitmenler tarafından yapılan değerlendirmeler tamamlandıktan sonra katılımcılara katılım belgeleri verilerek proje tamamlandı.

X
Secure Login

This login is SSL protected