MENU

OMÜSEM’den Bafra TSO Seminerleri
09 Haziran 2022, Perşembe - 16:36
Güncelleme: 09 Haziran 2022, Perşembe - 16:38
Dinlemek için tıklayınızDİNLE
Paylaş
A+ A-

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) ile Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (Bafra TSO) işbirliğinde seminerler gerçekleştirildi.

Bafra TSO’nun yeni hizmet binasında verilen yönetici, üye ve personel eğitimleri kapsamında; OMÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Şener Şentürk’ün “Zaman Yönetimi”, İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. M. Nur Erdem’in “Kurumsal Temsil” ve Turizm Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yetkin Bulut’un “Pazarlama Yönetimi” seminerleri başarılı bir şekilde tamamlandı.

Doç. Dr. Şener Şentürk “Zaman Yönetimi” seminerinde “Zaman bir yanılgıdır, insan icadıdır, yerine konması, geri döndürülmesi, yenilenmesi, depolanması, satın alınması mümkün olmayan bir kaynaktır. Zaman yönetimi, zamanı etkili verimli kullanmak demektir” dedi. Doç. Dr. Şentürk; insanı harekete geçiren teoriler, duygular, biyolojik ve sosyal yapı gibi konu başlıklarından oluşan sunumunu, günlük yaşamdan örnekler vererek, karşılıklı soru cevap şeklinde sürdürdü. Seminere, Bafra TSO Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Başar, Meclis Başkanı Nur Aydıner Meral ve meclis üyeleri katıldı.

Eğitimin ikincisi, Doç. Dr. M. Nur Erdem’in “Kurumsal Temsil” semineriydi. Kurum kültürü, kurumsal aidiyet ve kurumsal imaj ekseninde ele aldığı kurumsal temsil konusunda; Doç. Dr. Erdem; Kurumlar bir şeyleri düzenli, devamlı ve kurallara uygun bir şekilde yapan ya da bu yolları içselleştiren oluşumlardır. Kurumsallaşmanın ise düzenli, dengeli ve bütünlük arz eden bir form ve yapının oluşması ile insan davranışlarında, düzenli, dengeli ve bütünleşmiş eylem kalıplarının oluşturulması olduğunu, sonuç olarak toplumdaki sosyal değerlerin paylaşılma oranının artması halinde, kurumsallaşmanın da artacağını ifade etti.

Doç. Dr. M. Nur Erdem ayrıca; kurumların fonksiyonları, kurumsallaşmanın boyutları, kurumsallaşma bileşenleri, kurumsal imaj ve kurumsal kimlik konularına da değindi.

Son olarak Prof. Dr. Yetkin Bulut “Pazarlama Yönetimi” seminerini verdi. Bulut, Pazarlamanın; firmaların veya şirketlerin, hangi malların veya hizmetlerin müşterilerinin ilgisini çekeceğini tayin etmeleri, satışlar, iletişim ve işletme idaresi geliştirmeleri için stratejileri belirlemeleri süreci olduğunu, pazarlama sürecinin, bir bütünleştirilmiş süreç olup bunun vasıtasıyla firmaların müşterileri için değer yaratmakta ve bunun karşılığında müşterilerden değer kapabilmek için güçlü müşteri ilişkileri kurmakta olduğunu vurguladı.

Satışta başarı için neler yapılması gerektiği, başarılı bir satış elemanının özellikleri; gereksinimleri, problemleri ve itirazları anlamanın ve doğru çözümler bulabilmenin yolunun iyi bir dinleyici olmaktan geçtiğini ve müşteriye doğru soru sormak gerektiğini sözlerine ekleyen Prof. Dr. Bulut, sunumunu interaktif şekilde sürdürdü.

Bafra TSO Genel Sekreteri Talip Şahin; Bafra TSO olarak, kaliteli iş ve hizmetin personel gelişiminden geçtiği bilinciyle değişen ve gelişen durumlara göre güncel konular ile ilgili eğitimler düzenlemekte olduklarını, yıllık iş planı çerçevesinde üye, personel ve yönetici eğitimlerinin devam edeceğini söyledi.

X
Secure Login

This login is SSL protected