MENU

OMÜ’nün Sunduğu 4 Projeye TÜBİTAK'tan Destek
07 Temmuz 2021, Çarşamba - 12:16
Güncelleme: 08 Şubat 2023, Çarşamba - 15:45
Dinlemek için tıklayınızDİNLE
Paylaş
A+ A-

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) akademisyenleri tarafından yürütülen 4 farklı proje, yapılan bilimsel değerlendirme sonucunda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Araştırma Destek Programları Başkanlığı (TÜBİTAK ARDEB) 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı'ndan destek almaya hak kazandı.

2021 yılının 1. döneminde TÜBİTAK ARDEB 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı'na sunulan 2 bin 233 projeden 247’sinin desteklenmesine karar verilirken, OMÜ’den başvuran 4 proje TÜBİTAK’ın kriterlerini sağlayarak desteklenen 247 proje arasına girmeyi başardı.

Bilimsel değerlendirme sonucu; Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Eyüp Selim Köksal tarafından yürütülecek “Hareketli Damla Sulama Sistemlerinde Değişken Oranlı Sulama için İnsansız Hava Aracı ve Uydu Sistemlerine Dayalı Yönetim Modelinin (DOSUYM) Geliştirilmesi” başlıklı proje, Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmut Sözmen tarafından yürütülecek  “Fare Kutanöz Yassı Hücreli Karsinom Modelinde Global Gen Ekspresyon Profili Değerlendirilerek Tümör Gelişiminde Etkili Olan Yeni Genlerin Belirlenmesi ve Temsirolimus Uygulamasının Tümör Genlerine Etkilerinin Tespiti” başlıklı proje, İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri öğretim üyesi Doç. Dr. Salih Kesgin tarafından yürütülecek “Modern Dönemde Mısır'da Hadis ve Sünnet Eksenli Tartışmalar: Metodolojik ve Akademik Bir İnceleme” başlıklı proje ve Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Musa Kavas tarafından yürütülecek “Crispr-Act2.0 Sistemi Kullanılarak Kök-Ur Nematoduna (Meloidogyne incognita) Dayanıklı Domates Bitkisinin Geliştirilmesi” başlıklı proje, TÜBİTAK ARDEB 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı'ndan yararlanarak çalışmalarını sürdürecek.

Desteklenen araştırma projeleri; OMÜ’nün araştırma geliştirme (AR-GE) ve altyapısının gelişmesine, genç bilim insanların yetişmesine, yeni bilimsel yayınların hazırlanmasına, üniversite-sanayi iş birliklerinin güçlenmesine ve Türkiye’nin tarım bilimleri, hayvan sağlığı ile İslami bilimler alanında yapılan bilimsel çalışmalara önemli katkılar sağlayacak.

X
Secure Login

This login is SSL protected