MENU

OMÜKAM, Geliştirdiği Projeyle Geleceğin Kadın Liderlerini Yetiştiriyor
11 Eylül 2023, Pazartesi - 11:00
Güncelleme: 22 Eylül 2023, Cuma - 13:03
Dinlemek için tıklayınızDİNLE
Paylaş
A+ A-

Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜKAM) tarafından geliştirilen ve TÜBİTAK –BİDEB 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında desteklenen ‘Geleceğin Kadın Liderlerinin Liderlik Becerilerinin Geliştirilmesi’ projesinde 6 gün sürecek on-line eğitimler başladı.

Farklı üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarının görev yaptığı projenin yürütücülüğü Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Kumcağız tarafından gerçekleştirildi.

Projenin Düzenleme Kurulu’nda yer alan ve aynı zamanda eğitmen olarak projeye destek veren Doç. Dr. Belgin Bal İncebacak, Dr. Öğr. Üyesi Faruk Caner Yam ve Dr. Öğr. Üyesi Ozan Korkmaz bulunuyor. Bilim Kurulu’nda ise aynı zamanda eğitmen olarak projeye destek veren Prof. Dr. Akif Tabak, Prof. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas, Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu ve Prof. Dr. Yetkin Bulut yer alıyor.

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Atar Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi Dilek Eroğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Tolga Türköz da projeye eğitmen olarak destek verdi. Ayrıca projede; Arş. Gör. Mehmet Yazıcı, Doktora öğrencileri Ayhan Sertkaya, Damla Nur Kinsiz ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı öğrencisi Dilber Sağır da görev aldı.

30 kadın katılımcının farklı üniversitelerden eğitmenlerle bir araya gelerek liderlik konusunda ilham almalarının planlandığı projede; 37 saat teorik, 25 saat uygulamalı olmak üzere toplamda 62 saat eğitim verilecek.

Proje; lisansüstü öğrenim gören kadın öğrencilerin, uygulamalı çalışmalarla geleceğin kadın liderlerinin liderlik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Proje kapsamında verilen eğitimlerde kadınların akademik hayatlarında ilerleme cesareti göstermeleri ve aynı zamanda yaratıcılık kabiliyetlerinde de belirgin iyileşmelerin sağlanması hedefleniyor.

Proje eğitimi kapsamında birçok konuda eğitim verilecek

Proje eğitimi kapsamında; toplumsal cinsiyet ile ilgili temel kavramlar üzerine bilgilenmek, kadınların dünyadaki ve Türkiye’deki konumları üzerine tartışmak, kadının insan hakları ile liderlik arasındaki ilişkisini kavramak, liderliğin tanımlarının ve iyi liderlerin özelliklerinin belirlenmesi, liderlik türlerinde ve liderlerin amaçlarında toplumsal cinsiyet ve cinsiyetin önemi, bir kimsenin lider olmasında vizyonun belirlenmesi ve önemi, etkili liderlik için iletişimin önemi, ortak karar alma mekanizmalarını öğrenme, yeti ve becerileri geliştirme, birlikte çalışma sürecinde güç paylaşımı, başarılı bir örgüt oluşturma süreci gibi konular üzerine eğitim verilecek.

Katılımcılara programın etkililiğini değerlendirebilmek için Proje Düzenleme Kurulu tarafından anket formu uygulanacak. Daha sonra toplanan veriler, yayına dönüştürülerek projenin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanacak.

Proje hakkında detaylı bilgi için omukam.omu.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

X
Secure Login

This login is SSL protected