MENU

OMÜ’den Dezavantajlı Kadınların İş Gücü Piyasasına Entegrasyonu için Proje
28 Haziran 2021, Pazartesi - 14:25
Güncelleme: 02 Temmuz 2021, Cuma - 15:57
Dinlemek için tıklayınızDİNLE
Paylaş
A+ A-

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığının (SKS) yürüttüğü “Temel Eğitim Yoluyla Dezavantajlı Kadınların Yetkinliklerinin Güçlendirilmesi için Model Geliştirilmesi’’ projesinin ön ve başlangıç toplantıları düzenlendi.

Çevrim içi (on-line) olarak yapılan toplantıda, Avrupa Birliği (AB) Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Ulusal Ajans ve Erasmus programları tarafından desteklenen TR01-KA204-093850 numaralı “BASICEDU-Development of Model for Strengthening Competences of Disadvantaged Women Through Basic Education” (Temel Eğitim Yoluyla Dezavantajlı Kadınların Yetkinliklerinin Güçlendirilmesi için Model Geliştirilmesi) projesinin ön toplantısı 10 Mart 2021, başlangıç toplantısı ise 18 Mart 2021 tarihinde gerçekleşti.

SKS koordinatörlüğünde 5 ülkeden 6 ortak tarafından yürtülecek olan projede; Türkiye’den Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Koordinatör), Canik Halk Eğitim Merkezi, Avusturya’dan Compass- Beratung, Begleitung Und Training Gemeinnützige Gmbh, İspanya’dan Asociacion Caminos - Asociacion Para El Intercambio Educacion Desarrollo Social, Almanya’dan ZİB-Zentrum Für Interkulturelle Bildung und Arbeit E.V. ve Sırbistan’dan Oaza Sigurnosti ortak olarak görev aldı.

Gerçekleşen projeyle AB ve aday ülkelerdeki dezavantajlı kadınların iş gücü piyasasında daha etkili olmaları amaçlanıyor. Projeyle birlikte kırsal kesimdeki dezavantajlı kadınların mesleki fırsatlarını artırarak iş gücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması, güçlendirilmesi, dezavantajlı kadınlar ile yerel ve bölgesel alanlardaki fırsatlar arasında mentorluk ve güçlendirme ilişkileri kurulması ve özel ihtiyaçlarına göre hazırlanmış bir metodoloji ile becerilerini değerlendirme süreçlerinin teşvik edilmesi de hedefler arasında.

Projenin gerçekleştirilmesiyle; özellikle kırsal alanlarda dezavantajlı kadınların iş gücü piyasasına entegrasyonunun sağlanabilmesi için özel ihtiyaçları ve zorluklarına has bir değerlendirme metodolojisi geliştirildi. Mentorluk ve Güçlendirme Programı'nın içeriği, Gamified Online Platformu'nda oyunlaştırma ögeleriyle daha etkileşimli çevrim içi bir formata dönüştürülürken bundan sonraki faaliyetler ve uygulamalar esas alınarak bir "güçlendirme faaliyet kitabı" hazırlanacak.

X
Secure Login

This login is SSL protected