MENU

OMÜ’de Uluslararası Projeler Tek Çatı Altında Toplanıyor
23 Haziran 2021, Çarşamba - 15:30
Güncelleme: 12 Temmuz 2021, Pazartesi - 17:28
Dinlemek için tıklayınızDİNLE
Paylaş
A+ A-

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal tarafından başlatılan yeni yapılanma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Eğitim alanında başlatılan revizyon çalışmalarına ek olarak araştırma geliştirme (AR-GE) üniversitesi olma hedefiyle çıkılan yolda OMÜ, uluslararası projeler konusunda da önemli kurumsal değişiklikler yapıyor.

AR-GE Koordinasyon Birimi ve Proje Geliştirme Birimi kuruldu

Uluslararası projeleri ve proje odaklı AR-GE çalışmalarını bir merkezden yürütmek amacıyla “AR-GE Koordinasyon Birimini” kurma çalışmaları başlatan OMÜ yönetimi, bu birimin bir parçası olarak da “Proje Geliştirme Birimi”ni kurdu. Böylece yönetim, Üniversitede dağınık hâlde bulunan proje geliştirme birimlerini bu birimde toplayarak birimin ulusal ve uluslararası proje ofislerine aktardı. Bu doğrultuda ilk olarak OMÜ-TTO (Teknoloji Transfer Ofisi) bünyesindeki proje ekibi, Rektörlük bünyesindeki Proje Geliştirme Biriminin proje ofisine aktarılması suretiyle çalışmalarına başladı.

OMÜ’nün uluslararasılaşma çalışmalarına katkı sağlamak ve bu alanda Üniversitenin eksik olduğu proje alanlarında yeni uluslararası projeleri hayata geçirmek için yürütülen uluslararası TÜBİTAK projeleri, uluslararası Erasmus projeleri ile uluslararası Mevlana Ofisi projeleri de Rektörlüğün Proje Geliştirme Birimindeki ilgili proje ofisine aktarıldı. Bu ofisin koordinatörlüğüne ve Uluslararası İlişkiler Birimi bünyesindeki Erasmus Kurum Koordinatörlüğü görevine de Doç. Dr. İsmail Yaman atandı.

Paydaşların projelerden yararlanabilmesi için imkân ve ulaşılabilirliğin arttırılması hedefleniyor

Yapılan bu köklü değişiklik ile çok geniş alana yayılan uluslararası proje çeşitliliklerinden gerek kamusal gerekse sivil paydaşların yararlanabilmesi için imkân ve ulaşılabilirliğin arttırılması hedefleniyor. Ayrıca bu değişiklik sayesinde şimdiye kadar Üniversitenin farklı birimleri tarafından yürütülen uluslararası proje ve bu projelere bağlı AR-GE çalışmalarının tek bir çatı altında toplanmasıyla denetiminin sağlanarak verimliliğinin artması, proje başvuruları hususunda bilgilendirme ve yönlendirme işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

Yeni yapılanma; üniversite-sanayi iş birliğinde önemli bir kilometre taşı

OMÜ’nün uluslararası araştırmalar yapması için en uygun ekosisteminin oluşmasına imkân sağlayacak bu yeni düzenleme ile akademik camianın ve sanayicilerin ulusal ve uluslararası proje fikirleri de hayata geçebilecek ve böylece AR-GE alanında yatırım yapmayı hedefleyen şirketlerin uygun projelere ulaşması temin edilmiş olacak. Yeni oluşturulan birim sayesinde proje başvuru sürecinin, tek bir merkezin koordinatörlüğünde yönlendirilmesiyle paydaşların; alternatif proje imkânları hakkında bilgilendirilmesi ve proje yazılım desteği alması ile üniversite-sanayi iş birliği konularında sinerji oluşturulup sorunların çözümüne katkı sunulması sağlanacak.

OMÜ’nün uluslararasılaşma ve proje odaklı AR-GE üniversitesi olma yolunda bu değişimin önemli bir itici güç olması bekleniyor.

X
Secure Login

This login is SSL protected