MENU

OMÜBAM ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliğinde Okul Müdürlerine Yönelik Bağımlılık Eğitimi Yapıldı
25 Kasım 2022, Cuma - 21:49
Güncelleme: 25 Kasım 2022, Cuma - 21:49
Dinlemek için tıklayınızDİNLE
Paylaş
A+ A-

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜBAM) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Samsun ve ilçelerindeki ortaokul ve lise yöneticilerine yönelik “Bağımlılıklar ve Risk Altındaki Çocuklarla Çalışmada Okul Müdürlerinin Rol ve Sorumlulukları” konulu panel gerçekleştirildi.

Panelde OMÜBAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Figen Çavuşoğlu “Okulda Bağımlılıkla Mücadele Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ve İyi Uygulama Örnekleri”, OMÜBAM Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Oya Sevcan Orak “Okulda İhmal ve İstismarın Tanılanması” ve İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Biriminde Sosyal Hizmet Uzmanı olan Recep Göbel “Adli Süreçteki Çocuğu Destekleme Okul Müdürlerinin Rol ve Sorumlulukları” konularında bilgi verdiler. 

‘Madde kullanımını tespit edildiğinde dışlama yaklaşımı sergilenmemeli’

OMÜBAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Figen Çavuşoğlu konuşmasında okulda koruyucu yaklaşımların önemli olduğunu, sigara, alkol ve diğer madde bağımlılıklarına yönelik okulda politikalar geliştirilmesi ve uygulanması gerektiğini, etkilerinin değerlendirilmesini belirtti. Ayrıca Çavuşoğlu, uygulanacak programlarda müfredatta sağlık eğitimi içeriklerinin de yer almasını ve uygulanacak programların şiddet ve akran zorbalığını önlemeyi, iyi bir okul iklimi oluşturabilmeyi ve kanıt temelli yaklaşımlarda da belirtildiği üzere sosyal yeterlilikler üzerine temellenmesinin uygun olacağını ifade etti. Çavuşoğlu, bunların yanı sıra reddetme becerisi, karar verme ve çatışma yönetimi gibi becerilerin de kazandırılmasına, madde kullandığı tespit edilen çocuğun okuldan dışlanmasına değil olumlu davranışlar kazandırmaya odaklanan yaklaşımlarda bulunulmasına dikkat çekti.

‘Öğretmenler ve okul yöneticilerine bu konuda büyük sorumluluklar düşüyor’

Panelde ikinci konuşmayı gerçekleştiren OMÜBAM Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Oya Sevcan Orak, çocuk ihmal ve istismarının hassas ve yüzleşmesi zor olan bir konu olduğunu, buna rağmen toplumun aydın kesimini oluşturan öğretmenler ve okul yöneticilerine bu konuda büyük sorumluluklar düştüğünü ifade etti. Konuşmasında ihmal ve istismar türlerine, belirti ve bulgularına, çocuk üzerindeki etkilerine vurgu yapan Orak, istismar açısından dikkat çekici olan ve ayırt edilmeyi kolaylaştıran ipuçlarını okul müdürleriyle paylaşarak bildirim yükümlülüğüne dikkat çekti. Bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesinde yaşanılan zorluklar ve ikilemlerle ilgili vaka örnekleriyle konuşmasına devam eden Orak, ihmal ve istismarla mücadelede birincil, ikincil ve üçüncül düzey önleyici yaklaşımlar konusunda okul müdürlerinin sorumluluklarının içeriği hakkında bilgilendirme yaptı.

‘İhmal ve istismara yönelik her bilginin dikkate alınması lazım’

Panelin son konuşmasını gerçekleştiren Sosyal Hizmet Uzmanı Recep Göbel ise özellikle okullarda ihmal ve istismara yönelik bildirimlerde okuldaki bu konuda uzman olan rehber öğretmen tarafından çocuktan alınan ifadenin tüm ayrıntıları ile raporlanmasının çocuğun emniyette tekrar sorgulanmaması ve böylece daha fazla yıpranmasının önlenmesi açısından önemli olduğuna dikkat çekti. Ayrıca ihmal ve istismara yönelik çocuğun verdiği her bilginin dikkate alınarak değerlendirilmesi ve Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçilmesini belirten Göbel, Çocuk Şube Biriminde çalışan uzman personel tarafından sürecin yürütüldüğü ve belli aralıklarla personelin hizmet içi eğitimlerle desteklendiğini açıkladı.

X
Secure Login

This login is SSL protected