MENU

OMÜBAM, Bağımlılıkla Mücadelede Öncü Rolde
19 Nisan 2024, Cuma - 23:14
Güncelleme: 20 Nisan 2024, Cumartesi - 19:58
Dinlemek için tıklayınızDİNLE
Paylaş
A+ A-

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (AKM), “Kampüste Bağımlılıkla Mücadele: Gönüllü Liderler Eğitimi” Proje Kapanış Programı düzenlendi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yeşilay’dan yetkililer de programa iştirak etti

Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinin (OMÜBAM) liderlik ettiği eğitimin proje kapanış programına; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Terzi, Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekili Selçuk Cebeci ve Cumhuriyet Savcısı Anıl Kubal, Samsun Yeşilay Şube Başkanı Emre Güneş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin kapanış programında Dr. Öğr. Üyesi Figen Çavuşoğlu “Proje Sonuç Raporu”, OMÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Selçuk Özdin “Bağımlılık ve Tedavisi” ve Samsun Yeşilay Şube Başkanı Emre Güneş “Yeşilay” başlıklı sunumlarıyla katılımcılara hitap etti.

Program OMÜBAM Müdürü ve aynı zamanda Proje Yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Figen Çavuşoğlu’nun projenin hikâyesi, amacı ve sonuçları hakkındaki “Proje Sonuç Raporu” adlı bilgilendirme sunumuyla başladı.

OMÜBAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Çavuşoğlu: “Doğrudan konuyla ilgili alandaki kişilerin davet edildiği interaktif ve daha gerçekçi bir içerik hazırlandı”

İlk olarak proje fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlatan Dr. Öğr. Üyesi Çavuşoğlu, bu süreci “Üniversitemizin sosyal seçmeli ‘Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele’ dersini alan bazı öğrencilerimizle dönem bitimine yakın, konuya dair somut bir proje yapmak istediklerini belirtmeleri üzerine bir araya gelip beyin fırtınası gerçekleştirdik. Sonrasında beyin fırtınasındaki çıktıları temellendirerek projeyi şekillendirdik. Yürütülen projede araştırmacı olarak ayrıca Öğr. Gör. Uğur Kaçmaz ile birlikte öğrencilerimizden Ayşe Şerife Eke, Secem Yegül, Mine Aydoğdu, Seynanur Akbulut ve Özlem Dağdelen yer alıyor. Toplamda 25 öğrencimizin katıldığı projede 12 hafta süren eğitim programı uygulandı ve bu program kapsamında sadece konuların anlatıldığı bir işleyiş haritasından çok, doğrudan konuyla ilgili alandaki kişilerin davet edildiği interaktif ve daha gerçekçi bir içerik hazırlandı.” sözleriyle özetledi.

Farklı alanlardan uzmanlar projeye katkı sundu

Eğitime katkı veren farklı alanlardaki uzmanlar ve işledikleri konulardan bahseden Müdür Çavuşoğlu “Bu kapsamda davetli konuşmacılar arasında spor antrenörü Ela Aydın ve spor merkezi yöneticisi Hüseyin Kurt, sosyal medya bağımlılığı kapsamında sosyal medya fenomeni Zehra Fikriye Ceng, hukuki boyut açısından Başsavcı Vekili Selçuk Cebeci ile Savcı Anıl Kubal, stresle etkin baş etme becerilerini yaratıcı drama etkinliği ile sunan Doç. Dr. Oya Sevcan Orak, kumar bağımlılığı muhtevasıyla Öğr. Gör. Filiz Koçoğlu, YEDAM’dan (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) Tülay Barulay Yılmaz ve Betül Turan Esen vardı. Ayrıca Samsun AMATEM (Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi) ziyareti, film analizleri ve vaka tartışmalarıyla oldukça etkileşimli bir eğitim programını hayata geçirdik.” dedi.

“Amacımız; öğrencilerin bilgi düzeyini, madde bağımlılığına yönelik farkındalığını ve madde bağımlılığından korunmaya yönelik öz yeterliliğini daha ileriye taşımak”

Konuşmasının ilerleyen bölümlerinde projenin amaçları ve sonuçları üzerinde duran OMÜBAM Müdürü Çavuşoğlu, bu sürecin detayları hakkında şunları dile getirdi:

“Amacımız; uygulanan eğitim programı ile öğrencilerin bilgi düzeyini, madde bağımlılığına yönelik farkındalığını ve madde bağımlılığından korunmaya yönelik öz yeterliliğini daha ileriye taşımak. İkincil amacımız da proje kapsamında araştırmacı olarak görev alan öğrencilerimizin, ‘Aday Araştırma Üniversitesi’ konumundaki OMÜ’nün öğrencilerinin proje ve araştırmaya yönelik bilgi ve deneyimlerini artırmak. Projenin Araştırma Geliştirme (AR-GE) kapsamındaki sonuçlarına gelirsek; uygulanan program sonunda öğrencilerin madde bağımlılığından korunmaya yönelik öz yeterlilik düzeyleri anlamlı bir şekilde gelişme sergilerken, bilgi düzeyleri ve farkındalık düzeylerinin artmasına rağmen anlamlı bir farklılık göstermediği görüldü. Ayrıca eğitim programı sonunda öğrencilerin programa ilişkin görüş ve önerileri de alındı. Proje sayesinde genel olarak öğrencilerin bağımlılıkla ilgili yanlış bildiklerinin düzeldiği, ön yargılarının ortadan kalktığı, onlara pozitif yönde katkılar sağladığı gözlemlenmiş ve bu tür projelerin daha fazla sayıda öğrenciye ulaştırılarak sürekliliğinin sağlanması yönünde önerilerinin olduğu saptanmıştır. Bu bulgularla da eldeki diğer veriler desteklenmiştir.”

Müdür Çavuşoğlu, uygulanan bu programın gelecekte daha fazla öğrenciye ulaştırılması ve yürüttükleri ‘Bağımlılık ve Bağımlıkla Mücadele’ dersinin içeriğinin de buna göre yeniden gözden geçirilmesi temennisiyle sunumunu tamamladı.

Dr. Öğr. Üyesi Çavuşoğlu, hem merkez olarak yürüttükleri birçok çalışmaya hem de bu projeye verdikleri destek için OMÜ Genç Yeşilay Topluluğu üyelerine ve Topluluk Başkanı Bilal Kaya’ya şükranlarını iletti.

OMÜBAM Müdürü Çavuşoğlu’nun sunumunun ardından OMÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Selçuk Özdin “Bağımlılık ve Tedavisi” konulu sunumunu yaptı.

Doç. Dr. Selçuk Özdin: “Bu süreçte koruyucu-önleyici çalışmalar oldukça önemli ve hayati”

Doç. Dr. Özdin, sunumunda bağımlılığın nedenleri arasında aile, birey ve çevrenin etkili olduğuna, bu süreçte koruyucu-önleyici çalışmaların oldukça önemli ve hayati olduğuna dikkat çekti.

Yürütülen söz konusu proje ve benzeri çalışmaların, özellikle risk grubunda yer alan üniversite öğrencileri için niceliksel olarak arttırılması gerektiğinin altını çizen akademisyen Özdin, bununla birlikte tedavide kesin bir kuralın olmadığını, bireye göre uygulanacak yaklaşımın değişim gösterdiğini ifade etti.

Şube Başkanı Güneş: “Samsun’daki YEDAM, danışmanlık ve rehabilitasyon çalışmaları yürütüyor”

Programda son olarak Samsun Yeşilay Şube Başkanı Emre Güneş, “Yeşilay” adı altındaki sunumuyla Yeşilay ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Şube Başkanı Güneş, Yeşilay’ın koruyucu çalışmalardaki etkin rolü ile birlikte Samsun’daki YEDAM sayesinde danışmanlık ve rehabilitasyon çalışmalarının da yürütüldüğünü hatırlattı.

Şube Başkanı Emre Güneş, OMÜ Genç Yeşilay Öğrenci Topluluğu nezdinde Topluluk Başkanı Bilal Kaya’ya da Üniversitede yürüttükleri çalışmalar ve verdikleri emek adına teşekkür etti.

“Kampüste Bağımlılıkla Mücadele: Gönüllü Liderler Eğitimi” Proje Kapanış Programı, projede yer alan öğrencilere katılım belgelerinin ve proje eğitimlerinde yer alan davetli misafirlere teşekkür belgelerinin verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

X
Secure Login

This login is SSL protected