MENU

OMÜ, ‘Times Higher Education 2023 Etki Sıralamasında' En İyiler Arasında
06 Haziran 2023, Salı - 10:35
Güncelleme: 23 Ekim 2023, Pazartesi - 08:58
Dinlemek için tıklayınızDİNLE
Paylaş
A+ A-

Dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından birisi olan Times Higher Education (THE) 2023 Yılı Etki Sıralaması sonuçlarını açıkladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi yeniden 801-1000 bandında yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), THE 2023 Yılı Etki Sıralamasında, önceki yıllarda gösterdiği performansını 13 kategoride daha da geliştirerek katıldığı her kategoride dereceye girdi. 

Birleşmiş Milletler’in (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (United Nations Sustainable Development Goals) temel alan sıralamaya göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), sağlık, gıda, ekoloji ve eğitim alanlarında topluma sunduğu katkılarla dünyadaki üniversiteler arasında 801-1000 bandında yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Times Higher Education 2023 Dünya Üniversite sıralaması, 112 ülke ve bölgede bin 591 üniversiteyi içeriyor. Ondokuz Mayıs Ünüversitesi, Dünya Etki Sıralamasına göre: “Açlığa Son” kategorisinde 101-200, “Sağlık ve Kaliteli Yaşam” kategorisinde 401-600, “İklim Eylemi’ kategorisinde 301-400, “Amaçlar için Ortaklıklar” kategorisinde 601-800 bandında yer alarak dünya ortalamasının üzerinde puan aldı. “Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar” kategorisinde ise, 401-600 aralığında yer aldı.

THE,  araştırma, yönetim, sosyal yardım ve öğretim olmak üzere dört temel alanda geniş kapsamlı ve dengeli kıyaslamalar yapabilmek için özenle belirlenmiş göstergeler kullanıyor. OMÜ, 112 ülkeden/bölgeden 1591 üniversitenin dereceye girebildiği ve Üniversitelerin Etki Sıralaması 2023 / Impact Rankings 2023 olarak adlandırılan ve bu yıl beşincisi yayımlanan listenin müdavimleri arasında yer alıyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 100 üzerinden 58.1 genel puanla genel sıralamadaki 1591 üniversite arasında 801 - 1000 aralığında yer aldı.
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Kategorileri

1 – Yoksulluğa Son

Üniversitelerin yoksulluk konusundaki çalışma ve araştırmalarını, bölgedeki yoksul öğrenciler ve vatandaşlara verdikleri desteği inceler. 89 ülke ve bölgeden toplam 876 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride OMÜ 40,0 puanla 401-600 aralığında yer aldı.

2 – Açlığa Son

Üniversitelerin açlıkla ilgili araştırmalarını, gıda sürdürülebilirliği konusundaki öğretilerini, bölgesel açlık ve gıda atıklarıyla mücadele etme kararlılıklarını inceler. 79 ülke ve bölgeden toplam 647 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride OMÜ, 56,7 puanla 101-200 aralığında yer aldı.

3 - Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Üniversitelerin temel hastalıklar ile ilgili araştırmalarını, sağlık sektörüne, öğrencilerin ve personelin sağlığına ilişkin verdiği destekleri inceler. 98 ülke/bölgeden toplam 1218 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride OMÜ, 63.4 puanla 401-600 aralığında yer aldı.

4 - Nitelikli Eğitim

Üniversitelerin okul öncesi eğitim ve yaşam boyu öğrenmeye katkısını, pedagoji araştırmalarını ve kapsayıcı eğitime olan bağlılıklarını inceler. 106 ülke/bölgeden toplam 1304 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride OMÜ, 45,9 puanla 601 - 800 aralığında yer aldı.

5 - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Üniversitelerin cinsiyet eşitliği konusundaki araştırmalarını, politikalarını ve kadınların iş hayatında güçlendirilmesine ilişkin kararlılıklarını inceler. 101 ülke/bölgeden toplam 1081 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride OMÜ, 26,7 puanla 801-1000 aralığında yer aldı.

6 - Temiz Su ve Sanitasyon

Üniversitelerin su ve su kullanımına ilişkin araştırmalarını, ve herkes için sürdürülebilir su yönetimini güvence altına alma kararlığını inceler. 82 ülke/bölgeden toplam 702 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride OMÜ, 40,5 puanla 401-600 aralığında yer aldı.

7 - Erişilebilir ve Temiz Enerji

Üniversitelerin enerji ile ilgili araştırmalarını, enerji kullanımlarını, enerji politikalarını ve herkes için enerji verimliliğini sağlama ve teşvik etme konusundaki kararlığını inceler.  85 ülke/bölgeden toplam 812 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride OMÜ, 50,6 puanla 401-600 aralığında yer aldı.

8 - İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Üniversitelerin ekonomi araştırmalarını, istihdam uygulamalarını ve istihdam edilen öğrencilerin oranını inceler. 95 ülke/bölgeden toplam 960 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride OMÜ, 33,6 puanla 801+ kategorisinde yer aldı.

9 - Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Üniversitelerin endüstri, inovasyon (yenilik) konusundaki araştırmalarını, patent ve yan/bağımsız şirket sayısını ve endüstriden elde ettikleri araştırma gelirlerini inceler. 86 ülke/bölgeden toplam 873 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride OMÜ, 41,0 puanla 401-600 aralığında yer aldı.

10 - Eşitsizliklerin Azaltılması

Üniversitelerin toplumsal eşitsizliklerle ilgili araştırmalarını, ayrımcılıkla ilgili politikalarını ve az temsil edilen gruplardan personel ve öğrenci istihdam etme ve güçlendirme kararlılığını inceler. 93 ülke/bölgeden toplam 901 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride OMÜ, 35,7 puanla 601-800 aralığında yer aldı.

11 - Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Üniversitelerin sürdürülebilirlik konusundaki araştırmalarını, sanatın ve kültürel mirasın sorumlusu olarak rollerini ve sürdürülebilirliğe yönelik iç yaklaşımlarını inceler. 89 ülke/bölgeden toplam 860 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride OMÜ, 40,8 puanla 401-600 aralığında yer aldı.

12 - Sorumlu Üretim ve Tüketim

Üniversitelerin sorumlu tüketim konusundaki çalışmalarını ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına ilişkin yaklaşımlarını inceler. 83 ülke/bölgeden toplam 674 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride OMÜ, 32,7 puanla 401-600 aralığında yer aldı.

13 - İklim Eylemi

Üniversitelerin iklim değişikliği konusundaki araştırmalarını, enerji kullanımlarını ve iklim değişikliğinin sonuçlarıyla mücadele etmeye ilişkin hazırlık faaliyetlerini inceler. 89 ülke/bölgeden toplam 733 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride OMÜ, 44,9 puanla 301-400  aralığında yer aldı.

16 - Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Üniversitelerin barış ve adalet konusundaki araştırmalarını, akademik özgürlük politikalarını ve bunlarla ilgili yönetişim kurumlarına danışman olarak katılımını inceler. 97 ülke/bölgeden toplam 910 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride OMÜ, 45,8 puanla 401-600 aralığında yer aldı.

17 - Amaçlar için Ortaklıklar

Üniversitelerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri için küresel ortaklık, iyi uygulamaların teşviki ve verilerin yayınlanması konusundaki desteklerini daha kapsamlı şekilde inceler. 108 ülke/bölgeden toplam 1625 üniversitenin değerlendirildiği bu kategoride OMÜ, 54,2 puanla 601-800 aralığında yer aldı.

THE Impact Rankings 2023 Sonuçları:

https://www.timeshighereducation.com/impactrankings

X
Secure Login

This login is SSL protected