MENU

OMÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğrencilerinin Proje Başarısı
13 Ağustos 2021, Cuma - 10:16
Güncelleme: 08 Şubat 2023, Çarşamba - 14:45
A+ A-

2017 yılında öğrenime başlayan ve bu sene ilk mezunlarını veren Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ)  Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün öğrencileri,  hazırladıkları projelerle büyük başarı elde etti.

7 öğretim üyesi ve iki araştırma görevlisi ile öğrenime devam eden bölümde mezuniyet hakkı kazanan 14 öğrenciye ait 7 proje, TÜBİTAK-2209 kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Bitki biyoteknolojisi, mikrobiyoloji, mikrobiyal genetik ve enzim biyoteknolojisi alanlarında yürütülen bu projeler sayesinde öğrenciler, ülkemizin ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlarda araştırma yapma olanağı elde etti.

OMÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Kubilay Yıldırım, Doç. Dr. Hilal Ay, Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman Adıgüzel ve Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin Saygın’ın danışmanlığını yaptığı 7 farklı proje, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencileri Saime Fidan, Zehra Gök, Yeda Keleş, Damla Kolcuoğlu, Aleyna Özkan, Canan Alkan, Meryem Nisa Erdoğan ve Arzu Açıkgöz tarafından yürütülüyor.

OMÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü yeni kurulan bir bölüm olmasına karşın Bölümün öğretim üyeleri tarafından yürütülen dış kaynaklı ve BAP destekli projeler sayesinde her geçen gün altyapısını güçlendirmektedir. Bölüm öğretim üyelerinin yürütücülüğünü yaptığı altı 6 TÜBİTAK projesi ve 1 adet TAGEM destekli projede de bölüm öğrencilerinin araştırma faaliyetlerine katılması sağlanmaktadır.

Öğrencilerin TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazanan projeleri:

• Danışmanlığını Doç. Dr. Kubilay Yıldırım’ın, yürütücülüğünü Saime Fidan ile Zehra Gök’ün yaptığı “Stevia  rebaudiana (Balotu) bitkisinin Samsun şartlarına adaptasyonu ve steviol tatlandırıcıların püskürtmeli kurutucu ile kristalize edilmesi” konulu proje.

• Danışmanlığını Doç. Dr. Hilal Ay’ın, yürütücülüğünü Yeda Keleş’in yaptığı  “Streptomyces Cinsi Aktinobakterilerin Bitki Patojenlerine Karşı Biyoaktivitesinin in vitro ve Genom Analizi Düzeyinde Araştırılması” konulu proje.

• Danışmanlığını Doç. Dr. Hilal Ay, yürütücülüğünü Damla Kolcuoğlu’nun yaptığı Ağır Metallere dirençli Micromonospora İzolatlarının Tüm Genom Düzeyinde Ağır Metal Direnç Genlerinin Analizi” konulu proje.

• Danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman Adıgüzel’in, yürütücülüğünü Aleyna Özkan’ın yaptığı “Bacillus tequilensis’den elde edilen esteraz enziminin rekombinant üretimi ve plastik parçalama potansiyellerinin araştırılması” konulu proje.

• Danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman Adıgüzel’in, yürütücülüğünü Canan Alkan’ın yaptığı “Bacillus mojavensis’den elde edilen lakkaz enziminin rekombinant üretimi ve plastik parçalanma süreci üzerine etkilerinin araştırılması” konulu proje.

• Danışmanlığını Dr.Öğr.Üyesi Ali Osman Adıgüzel’in, yürütücülüğünü Meryem Nisa Erdoğan’ın yaptığı “Bacillus tequilensis kökenli pektat liyaz enziminin rekombinant üretimi ve pamuk vaksları üzerindeki etkisinin araştırılması” konulu proje.

• Danışmanlığını Dr.Öğr.Üyesi Hayrettin Saygın’ın, yürütücülüğünü Arzu Açıkgöz’ün yaptığı Sanayi bölgesi toprak örneklerinden ağır metal dirençliliğine sahip bakterilerin izolasyonu, tanımlanması ve biyoremidasyon çalışmalarında kullanılabilme potansiyellerinin araştırılması” konulu proje.

 

Projelerin içeriği için tıklayınız

X
Secure Login

This login is SSL protected