MENU

OMÜ, Geliştirdiği Projeyle Nitelikli Personel Yetiştirilmesini Amaçlıyor
09 Mayıs 2023, Salı - 14:56
Güncelleme: 25 Mayıs 2023, Perşembe - 17:54
Dinlemek için tıklayınızDİNLE
Paylaş
A+ A-

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), iş gücüne katılım ve istihdam edilebilirliğin artırılmasını hedefleyen ve Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen 'Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı’nı (NEET-PRO) hayata geçirecek.

Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cenk Gezegin tarafından hazırlanan ‘This Youth Can Do A Good Job’ isimli projenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından değerlendirme süreci başarıyla tamamlanarak hibe sözleşmesi imzalandı.

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Alışır tarafından imzalanan hibe sözleşmesi ile haziran ayında uygulanmaya başlanacak projenin faaliyetlerine ait geniş ve kapsamlı bilgi, web sayfası ve çeşitli sosyal medya platformlarından duyurulacak.

Projenin uygulama süresi 12 ay

AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-II) kapsamında NEET-PRO hibe programınca hazırlanan yüksek bütçeli projenin uygulama süresi ise 12 ay olarak belirlendi. Proje ile kapsamlı ve bütüncül iş gücü piyasası tedbirleri yoluyla ne istihdamda ne eğitimde olan gençlerin istihdam edilebilirliğinin ve iş gücü piyasasına katılımlarının desteklemesi için gerekli mesleki ve kişisel gelişim eğitimler ile çok sayıda faaliyet gerçekleştirilecek.

Nitelikli personel ihtiyacı karşılanacak

Projeyle sanayide nitelikli personel ihtiyacını karşılamak üzere 3 ana başlıkta eğitim faaliyetleri yürütülecek. Bu başlıklar; ‘Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim’; ‘Endüstriyel Otomasyon ve Bakım’; ‘Yenilenebilir Enerji’ olarak belirlendi. Ayrıca proje üzerinden inovasyon ve girişimcilik konularında eğitim ve bütünleştirici faaliyetler ile sanayinin güncel teknoloji ve yenilikçi ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli personel ihtiyacı karşılanacak.

Çeşitli alanlarda eğitimler düzenlenecek

Proje kapsamında TR83 Bölgesi’nde (Amasya, Samsun, Çorum ve Tokat) yaşayan NEET-PRO kapsamındaki toplam 60 kişiye mesleki eğitimler, staj, işbaşı eğitimleri, teknik geziler, kişisel gelişim ve girişimcilik eğitimleri düzenlenerek istihdam edilebilirlikleri arttırılacak. Ayrıca, İŞKUR’un iş ve meslek danışmanları tarafından istihdamlarını sağlamak için bu kişilere çeşitli eğitim ve destekler de verilecek.

Proje sanayi kuruluşlarıyla ortak yürütülecek

Samsun Merkez Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü eş-başvuru sahipliğindeki projeye; Silverline Endüstri, Sampa Otomotiv, Borsan Kablo Elektrik-Aydınlatma Sanayi, 3EMS Elektrik Otomasyon, Demirel Kalıp Metal, Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Kalyoncu Enerji de destek verecek. Proje iştirakçileri ise projenin eğitim faaliyetlerinde yer alan staj, işbaşı eğitimleri, seminer, konferans ve teknik gezi gibi konularda katkı sağlayacak.

Proje ile neler amaçlanıyor?

Projenin en önemli amacı, Türkiye’de ve bölgede artan genç işsizlik oranını düşürmek ve sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacını karşılamak olarak belirlendi. Proje kapsamında sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikteki personelin yetiştirilebilmesi için uygun altyapı ve mesleki eğitim faaliyetleri bir araya getirilerek hem gençler için istihdam edilebilirliği arttırmak hem de sanayinin nitelikli personel ihtiyacını karşılamak planlanıyor. Yine gençlerin yenilikçi ve girişimci becerilerini geliştirmek ve üniversite-sanayi arasında yeni etkileşimler yaratmak da projenin hedefleri arasında yer alıyor.

Proje sayesinde kariyer ve meslek danışmanlıkları ile genç işsizlerin daha üst düzeyde kariyer yapmalarına katkı sağlamak, engelli gençlerin sanayi üretimine katılmasını desteklemek, gençlerde İŞKUR’un hizmetlerine yönelik farkındalığı arttırmak, mezuniyet sonrası iş hayatına geçişte OMÜ'nün kariyer ve meslek danışmanlığı faaliyetlerini geliştirmek, TR83 Bölgesi’nde sanayi üretiminde yüksek teknoloji kullanımı konusunda ihtiyaçları anketle ortaya çıkarmak planlanıyor.

Projeden beklenen çıktılar neler olacak?

Üniversiteye çeşitli katkılar sağlayacak projeyle Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde kurulan 2 adet laboratuvar (Yenilenebilir Enerji ve Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Laboratuvarı) ve 2 adet atölyede (Bakım-Onarım ve Tasarım-Uygulama Atölyesi) mesleki niteliği arttırılmış 60 genç, üniversite-sanayi arasında imzalanan 20 iş birliği protokolü doğrultusunda TR83 Bölgesi'ndeki sanayide yüksek teknoloji kullanımına yönelik ihtiyaç alanlarını belirleme çalışmaları yapacak.

X
Secure Login

This login is SSL protected