MENU

Öğrenci Projeleri Destek Programı Başlatılarak 2021–I Kodlu Genel Çağrı Açıldı
27 Kasım 2021, Cumartesi - 23:31
Güncelleme: 21 Aralık 2021, Salı - 18:06
Dinlemek için tıklayınızDİNLE
Paylaş
A+ A-

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrenci projeleri destek programı başlatarak 2021 – I kodlu genel çağrı açtı. OMÜ öğrencilerinin açılan 6 başlıkta (Gönüllülük Esaslı Sosyal Hizmet, Eğitim, Kültür ve Sanat, Sağlık ve Spor, Araştırma Geliştirme ve Yenilikçi Fikirler, Çevre Bilinci, Türkçenin Etkin Kullanımı) başvuracağı projelere 5 bin Türk Lirası kadar hibe desteği sağlanacak. Proje başvuruları 20 Aralık 2021 tarihine kadar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına matbu evrak olarak verilebilecek ya da opdp@omu.edu.tr adresine gönderilebilecek.

Konuyla ilgili OMÜ Proje Ofisi tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencilerinin topluluklar üzerinden yürüttüğü faaliyetleri sürdürülebilir ve planlı bir şekilde yürümesini sağlamak, toplulukların çalışmalarını aktif bir şekilde yürütmesini sağlamak, üniversite öğrencilerinin proje kültürlerini desteklemek, üniversite öğrencileri ya da toplumun diğer kesimleri için daha iyi hayat şartları ve yeni fırsatlar sağlamak, öğrencilerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmak gibi amaçlar doğrultusunda yürütülen Öğrenci Projeleri Destek Programı çerçevesinde proje çağrısına (2021–I Genel Çağrı) çıkılmıştır.”

Açıklamanın devamında hibenin miktarı ve şartları açıklandı. Program kapsamında başvuru yapılacak projelere 5 bin TL’ye kadar hibe desteği sağlanacağı ifade edilirken destek kapsamında 6 başlıkta çağrıya çıkıldığı açıklandı. Destek kapsamında aşağıdaki alanlarda çağrı yapıldı:

 1. Gönüllülük Esaslı Sosyal Hizmet
 2. Eğitim, Kültür ve Sanat
 3. Sağlık ve Spor
 4. Araştırma Geliştirme ve Yenilikçi Fikirler
 5. Çevre Bilinci
 6. Türkçenin Etkin Kullanımı

Programa Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrenci Toplulukları proje teklifinde bulunabilecek.  Proje teklif çağrısının kapsamı, kimlerin başvuru yapabileceği, proje desteğinin alt ve üst limitleri, talep edilen belgeler ve programa ilişkin diğer hususlar ilgili web adresinde yayınlanan Program Kılavuzu’nda yer alacak. Proje teklifleri hazırlanmadan ve başvuru yapılmadan önce söz konusu Program Kılavuzu’nun dikkatle incelenmesi öneriliyor.

Proje başvuruları 20 Aralık  2021 tarihine kadar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına matbu evrak olarak gerçekleştirilir. Aynı zamanda opdp@omu.edu.tr adresine e-mail gönderilebilir.
Proje teklifi, başvuru formunun eksiksiz olarak doldurularak ve ekleriyle birlikte verilmesi şart. Proje tekliflerinin değerlendirme aşamasında reddedilmemesi için eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekiyor.

 • Başvuru Dilekçesi
 • Başvuru Formu (Ek-1)
 • Koordinatör Görevlendirme Formu (Ek-2)
 • Bütçe Formu (Ek-3)
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından verilmiş Proje Hazırlama Eğitim sertifikası (Ek-4)

Öğrenci Projeleri Destek Programı 2021 – I Proje Çağrısıyla ilgili ayrıntılı bilgilere https://opdp.omu.edu.tr web sitesinden ulaşılabilir.

X
Secure Login

This login is SSL protected