MENU

İklim Değişikliğinin Kızılırmak Deltası'na Yönelik Etkileri ve Gereken Tedbirler Gündeme Alındı
03 Aralık 2021, Cuma - 10:27
Güncelleme: 05 Aralık 2021, Pazar - 22:09
Dinlemek için tıklayınızDİNLE
Paylaş
A+ A-

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Devlet Su İşleri (DSİ) paydaşlığındaki 2021 yılı “Kızılırmak Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı” video konferans yöntemiyle yapıldı.

Toplantı, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve DSİ 7. Samsun Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe’nin açılış konuşmaları ile başladı.

Toplantıda; Su Yönetimi Genel Müdürlüğünden Cahit Yayan "6 Havzada Nehir Havza Yönetim Planı Hazırlanması Projesi" ve "Kızılırmak Havza Koruma Eylem Planı Uygulamalarının Takibi” ve Işıl Sakın "Kızılırmak Taşkın Yönetim Planı Uygulamalarının Takibi" konulu sunumları ile detaylı bilgiler verdi.

Toplantıda Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkez (ÇEVSAM) Müdürü Prof. Dr. Yüksel Ardalı ise "İklim Değişikliğinin Kızılırmak Havzası Su Kalitesine Etkileri ve Alınması Gereken Önlemler" adlı sunumunda havza ile ilgili yapılması gereken çalışmaları ele aldı.

ÇEVSAM Müdürü Prof. Dr. Ardalı “Atık ve atık su azaltımı ile temiz üretim, döngüsel ekonomi kapsamında entegre edilerek yapılmalı"

ÇEVSAM Müdürü Dr. Ardalı konuşmasında iklim değişikliğinde etkilenecek sektörler, iklim değişikliğine uyum çalışmaları, çevre kalite standardı uygulamaları ile Kızılırmak Havzası’nda bütünleşik yaklaşımlar, havzalarda su kaynaklarının kalitesi,  havzalarda öne çıkan baskılar ve sıcak noktalar, iklim değişikliğinin havza üzerinde etkileri ile alınması gereken önlemler üzerinde durdu. Prof. Dr. Ardalı yer altı sularının önem kazandığına dikkat çekerek atık ve atık su azaltımı ile temiz üretimin döngüsel ekonomi kapsamında entegre edilerek yapılması gerektiğini vurguladı.

Bir diğer katılımcı Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Levent Uçarlı da "Samsun İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP)" hakkında açıklamalarda bulunurken, Kızılırmak Havzası’nda var olan baskıların bir an önce ortadan kaldırılması, atık ve atık su yönetiminin tamamlanarak iklim değişikliği sonucunda beklenen olayların önlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Su Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yakup Karaarslan ise Kızılırmak Havzası veri girişlerinin önemine değinerek iklim değişikliği ile yapılan çalışmaları katılımcılarla paylaştı.

Toplantıda havza bazında çevre koruma çalışmalarının ve iklim değişikliği entegrasyonunun hızlandırılmasının önemi vurgulanırken bu yöndeki yol haritasının detayları belirlendi.

X
Secure Login

This login is SSL protected