MENU

Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi Hakkında

03 Mayıs 2021, Pazartesi - 10:50

Paylaş

Tam kapanma sürecinde çalışanlarımız arasında “Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi” düzenlenmesi ve geçerliliğiyle ilgili soru işaretleri olduğu gözlenmiştir.  Tereddütleri ortadan kaldırmak amacıyla bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Koronavirüs (Covid19) salgınıyla mücadele süreci kapsamında salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla 26.04.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanmak üzere “tam kapanma” kararı alınmış ve tam kapanma döneminde uygulanacak temel usul ve esaslar İçişleri Bakanlığının 27.04.2021 tarih ve 7576 sayılı Genelgesiyle Valiliklere duyurulmuştur.

Tam kapanma dönemi içerisinde asgari personel ile hizmet sunacak kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde görev yapacak kamu personeli için de yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan “Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi” düzenleneceği İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 29 Nisan 2021 tarih ve E897808651537705 sayılı yazısıyla ayrıntılarıyla bildirilmiştir. Söz konusu yazıya istinaden hazırlanan kamu personelini görevli olduğu zaman dilimi içerisinde ikameti ile işyeri arasındaki güzergahla sınırlı olacak şekilde muafiyete tabi tutan “Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi” tam kapanma süresince geçerlidir. 

 

İLGİLİ YAZI

Tarih: 29 Nisan 2021

Sayı: E897808651537705

Konu: Görev Belgesi Düzenlenmesi

Madde 10. Tam kapanma dönemi içerisinde asgari personel ile hizmet sunacak kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde görev yapacak kamu personeli için de yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan Ek2’de örneği verilen “Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi” düzenlenecek ve bu kapsamdaki kamu personeli, görevli olduğu zaman dilimi içerisinde ikameti ile işyeri arasındaki güzergahla sınırlı olacak şekilde muafiyete tabi olacaktır.

 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

 

Son Güncelleme: 03 Mayıs 2021, Pazartesi - 11:57

Ek Dosya(lar): 
Etiket(ler): 
X
E-Posta Giriş Türünüzü Seçiniz