MENU

Merkez Kütüphane Duyurusu: "Wiley 'Oku-Yayımla' (Read and Publish) Anlaşması"
06 Nisan 2023, Perşembe - 15:57
Güncelleme: 06 Nisan 2023, Perşembe - 21:32
A+ A-

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (TÜBİTAK ULAKBİM) tarafından yürütülen ve Kütüphanemizin de katıldığı EKUAL Projesi kapsamında 2018 yılından bu yana erişim sağlanmakta olan Wiley Dergileri Anlaşması’nın kapsamı, 2023 – 2025 dönemi dâhil olmak üzere “Oku & Yayımla” (Read & Publish) modeline dönüştürülmüştür.

Ulusal düzeydeki ilk “Oku ve Yayımla” anlaşması olan söz konusu Wiley Açık Erişim (AE) Anlaşması kapsamında kullanıcılarımız, Wiley Yayınevinin yaklaşık 1367 e-dergisine erişim sağlamaya devam edecektir.

Web of Science’ta (WOS) yer alan Q1 ve Q2 grubu Wiley Hibrit ve Wiley Gold dergilerinde (Hindawi hariç) “Research Article”, “Review Article”, “Data Article” ve “Rapid Publicaition” türündeki yayınlar AE desteği kapsamında olacaktır.  EKUAL üyesi kurum araştırmacılarınca kapsam içindeki Wiley dergilerine gönderilmiş ve kabul edilmiş yayınların, yazarın istemesi hâlinde Makale İşlem Ücreti (APC) ödenmeden “Açık Erişim”li yayımlanması mümkün olacaktır.

Söz konusu anlaşma kapsamında “yıllık AE makale yayımlama kotası” bulunmaktadır. Son 5 yıllık verilere bakıldığında, anlaşma kapsamındaki AE makale kotalarının, TR adresli Wiley yayınlarının yarıdan fazlasını karşılayacağı öngörülmektedir. Anlaşma şartlarına göre kurumlar için bir “AE makale kota tahsisi” yapılmayacaktır. Söz konusu dergilerde makalesi kabul edilen yazarın yayını, yazarın istemesi hâlinde “ilk gelen sıraya girer” kuralına uygun olarak sıraya girecek ve hâlihazırda kotada AE makale yayımlatma hakkı bulunması durumunda, makalenin AE’li yayımlanması için ULAKBİM tarafından onay verilecektir.

Kurumumuzdaki araştırmacıların; makalelerini AE olarak yayımlatmak istemeleri durumunda Wiley'e makale başvurusu yaparken başvuru formlarına kurumsal e-postalarını kaydetmeleri, AE onay süreçlerinin sorunsuz işlemesi açısından önemlidir.

AE makale yayımlama desteği yapılacak dergi listesi, aşağıdaki ekler kısmında "Exel" dosyası olarak sunulmuştur.

Anlaşma ayrıntıları ve AE makale yayımlama kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.

Merkez Kütüphane'nin "Wiley 'Oku-Yayımla' (Read and Publish) Anlaşması" duyurusu için:

https://kutuphane.omu.edu.tr/wiley-oku-yayimla-read-and-publish-anlasmasi/

 

Ek Dosya(lar): 
X
Secure Login

This login is SSL protected