MENU

Gençlik Araştırmaları Dergisi Makale Çağrısı
07 Şubat 2024, Çarşamba - 10:52
Güncelleme: 07 Şubat 2024, Çarşamba - 10:53
Dinlemek için tıklayınızDİNLE
Paylaş
A+ A-

Gençlik Araştırmaları Dergisi (GAD) hazırlıklarına 2012 yılında başlanıp ilk sayısı 2013 yılı Haziran ayında yayın sürecine başlayan, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığının Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü (EKAGM) bünyesinde yılda 3 sayı olarak Yayımlanan akademik ve ulusal hakemli dergisidir. Gençlik Araştırmaları Dergisi'nde "gençlik" odaklı araştırmalar yayımlanmaktadır. 

Dergide "gençlik" konusunu disiplinler veya disiplinler arası açıdan ele alan kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yayımlanmaktadır. 

Bu çerçevede; *gençlerin eğitim yönelimlerini ve bilgilenme kaynaklarını ortaya koyan,

**gençlerin meslek edinme süreçlerine, iş piyasası içerisindeki konumlanışlarına ve ihtiyaçlarına odaklanan,

***gençlere yönelik psikolojik, psikiyatrik, sosyolojik ve antropolojik içerikli sorunları tespit eden, çözüm arayışlarına katkı sunan,

****gençlerin kimlik oluşumlarını, boş zaman tercihlerini, suç yönelimlerini, sosyalleşme pratiklerini ve akran ilişkilerini irdeleyen vb. yazılara yer verilmektedir.

Derginin amacı uluslararası, disipliner ya da disiplinler arası, özgün bilimsel çalışmalar için mecra olmak, gençlikle ilgili nitelikli tartışmalar üretmek ve Türkiye'de gençlere yönelik politikaların geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu sebeple yayımlanacak çalışmalardan teknik yetkinliğin yanı sıra, gençlikle ilgili tartışmalara yeni ve özgün katkılar sağlamaları da beklenmektedir. Böylelikle Türkiye'de gençlik alanında çalışma yapan kişilerin ve/veya kurumların yararlanacağı bir birikimin oluşmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir. Gençlik Araştırmaları Dergisi, farklı uzmanlık alanları çerçevesinde hazırlanacak çalışmalara açık olmakla birlikte gençliği; eğitim, spor, sosyoloji, psikoloji, sağlık, hukuk, siyaset bilimi, sosyal politika, çalışma yaşamı, kültür, antropoloji, edebiyat, tarih, coğrafya ve kriminoloji alanlarından güç alan bakış açılarıyla/boyutlarıyla ele alan çalışmaları öncelemektedir. Derginin yayım aşamasından sonra TÜBİTAK'a resmi yazı ile bilgilendirme yapılmakta, TR Dizin sistemine hakem raporları ve ilgili dosyalar gönderilmekte, Bakanlığın resmi yayınlar sayfasına ve derginin resmi sitesine derginin son sayısı yüklenmektedir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yayımlanan Gençlik Araştırmaları Dergisinde  akademik çalışma yapacak olan araştırmacılara Ek'te yer alan başvuru koşullarına göz atabilirler.

Ek Dosya(lar): 
X
Secure Login

This login is SSL protected