MENU

Canik Belediyesi Kısa Film Yarışması Başvuru Koşulları
30 Haziran 2022, Perşembe - 19:25
Güncelleme: 30 Haziran 2022, Perşembe - 19:25
Dinlemek için tıklayınızDİNLE
Paylaş
A+ A-

Canik Belediyesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen Canik Belediyesi Kısa Film Yarışması TEKNOFEST temalı gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Film temaları aşağıdaki gibidir;

-Teknoloji,

-Bilim,

-Milli Kalkınma,

-Milli Birlik ve Beraberlik,

-Yerli, Milli ve Özgün,

-Milli Teknoloji Hamlesi alt başlıklarında olabilir.

Temaya uygun olmak şartıyla kurmaca, belgesel, deneysel, animasyon vb. türlerin çekilmiş filmler başvurabilir.
Yarışma ’ya başvuran filmlerin yönetmen ve / veya yapımcısından en az birisinin T.C. veya K.K.T.C. vatandaşı olması gerekmektedir.
Başvurular yalnızca çevrim içi başvuru formu üzerinden gönderilmelidir. Kargo, posta gibi yollarla fiziksel olarak iletilecek gönderiler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Filmde yer alan oyunculardan ve oyuncular haricinde filmde kimliklerini ortaya çıkaran veya ortaya çıkarabilecek görüntüleri, sesleri vb. her türlü bilgileri yer alan kişilerden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer düzenlemeler gereğince açık rızalarının alınmasına ilişkin her türlü yükümlülük yapımcı ve yönetmene aittir. Film Sahibi, Canik Belediyesi tarafından talep edilmesi halinde, bu madde kapsamında ilgili kişilerin bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan açık rızalarının alındığını gösterir kayıtları Canik Belediyesi ile derhal paylaşacaktır.
Canik Belediyesi, yarışmada dereceye giren filmleri; başvuru sahibine haber vermek koşulu ile ticari amaç gözetmeksizin festival, özel gösterim vb. etkinliklerde kullanma hakkını saklı tutar. Filmlerin gösteriminden doğacak telif hakkında olası ihtilaflar (senaryo, uyarlanan film, müzik vb.) film sahibinin sorumluluğundadır. Canik Belediyesi bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz.
Adayların, 10 Ağustos 2022 tarihine kadar, aşağıda yer alan Film Yarışması Başvuru Formu’nu doldurduktan sonra belgeyi canikkisafilm2022@canik.bel.tr adresine e-posta ile ulaştırmaları gerekmektedir.
Canik Belediyesi çalışanları ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyeleri yarışmaya katılamaz.
Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Başvuru sahibi, gönderdiği e-posta ve dosya ekleri ile yarışmaya katılım koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bir kişi birden fazla film ile başvurabilir. Bu durumda her bir başvuru için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır.

TEKNİK ŞARTLAR

Filmlerin uzunluğu en az 3 dakika en fazla 20 dakika olmalıdır.
Eğer filmlerde diyalog varsa, film dilinin Türkçe olması gerekmektedir.
Aday filmler YouTube adresine yüklenmeli ve bağlantı adresleri başvuru formuna eklenmelidir. Şifre koruması olan linklerin şifreleri başvuru formunda belirtilmelidir.
Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

DEĞERLENDİRME

Finale kalan filmler 20 Ağustos 2022 tarihinde Canik Belediyesi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.
Jüri tarafından değerlendirilecek filmler arasından dereceye giren filmler 30 Ağustos- 4 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşecek olan TEKNOFEST KARADENİZ ödül töreninde açıklanacaktır. Ödül töreni tarih ve saati sosyal medya hesaplarından önceden ilan edilecektir.

ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü: 20.000 TL (Yirmi Bin Türk Lirası)

İkincilik Ödülü: 15.000 TL (Onbeş Bin Türk Lirası)

Üçüncülük Ödülü: 10.000 TL (On bin Tük Lirası)


TEKNOCANİK 2022 Jüri Özel Ödülü: Aksiyon Kamera verilecektir.

1-      Canik Belediyesi Kısa Film Yarışması’na katılan filmler arasından, Jüri tarafından belirlenen toplamda dört filme birincilik, ikincilik, üçüncülük ve TEKNOCANİK 2022 Jüri Özel ödülleri verilecektir

2-      Ödül için belirlenen adaylar, ödül töreni öncesinde Jüri veya Canik Belediyesi tarafından kamuoyuna açıklanamaz.

3-      Açıklanan sonuçlar kesindir, itiraz edilemez.

4-      Seçilen filmlerin yönetmenlerine;

Ödül filmin yönetmenine verilir. Ödül alan filmin yönetmeni T.C. vatandaşı değilse ödül T.C. vatandaşı olan yapımcıya verilir. Filmin birden fazla yönetmeni olması durumunda ödül tutarı yönetmen sayısına eşit miktarlarda bölünerek ödeme yapılır. Yönetmenlerden sadece birisinin T.C. vatandaşı olması durumunda ödülün tamamı T.C. vatandaşı olan yönetmene verilir.
Ödül töreninde yönetmenin bulunamaması söz konusu olursa ödül, yönetmenin önceden belirlediği ve yazılı olarak Canik Belediyesi’ne bildirdiği bir temsilciye verilir.
Ödül alma hakkını kazandıktan sonra vefat eden kişinin kazandığı ödül, yasal mirasçılarına verilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Finalist olan takımların ulaşım, konaklama ve yemek masrafları karşılanacak mı?

Evet, Finalistlerin galaya katılım masrafları Canik Belediyesi tarafından karşılanacaktır.

Yarışma için iletişim adresi nedir?

Tüm teknik ve yarışma süreci ile ilgili sorularınıza canikkisafilm2022@canik.bel.tr iletişim adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Yarışmaya katılmak için yaş sınırı var mı?

Yarışmaya katılmak için yaş sınırı bulunmamaktadır.

Yarışmaya animasyon veya stop-motion filmlerle katılabilir miyim?

Temaya uygun olması koşuluyla animasyon veya stop-motion filmler kabul edilmektedir.

Yarışmaya katılım ücretli midir?

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Başka bir yarışmaya katılmış/ödül almış olan bir filmle başvuru yapabilir miyim?

Başvuru yapan filmlerin daha önce hiçbir yerde ödül almamış olması gerekmektedir.

Yarışmaya birden fazla filmle katılmak mümkün mü?

Yarışmaya birden fazla filmle katılabilirsiniz. Bu durumda her bir başvuru için ayrı form doldurulmalıdır.

Temaya bağlı kalarak daha önce yapmış olduğum filmi yollayabilir miyim?

Başvuru yapan filmlerin daha önce hiçbir yerde ödül almamış olması gerekmektedir.

Filmin uzunluğu ne kadar olmalı?

Başvurusu yapılan filmin uzunluğu jenerik de dahil olmak üzere en az 3 dakika en fazla 20 dakika olmalıdır.

Filmde kullandığım müziklerin telif hakkı olmak zorunda mı?

Başvuran kişi, filmin telif hakları konusunda sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerde özgün olmayan görüntü, metin, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakkı, yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk film sahibine aittir. Canik Belediyesi Kısa Film Yarışması bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz.

Filmimde oynayacak olan çocuk oyuncuların velilerinden herhangi bir belge almalı mıyım?

18 yaş altındaki oyuncular ile çalışırken uyulması gereken kanunların yerine getirilmesi tamamen film sahibinin sorumluluğundadır.

Projem Türkiye’de geçiyor ancak projenin yapımcısı/yönetmeni olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilim. Başvurabilir miyim?

Yarışmaya başvuran filmlerin yönetmen (film sahibi) ve / veya yapımcısından en az birisinin Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC vatandaşı olması gerekmektedir.

Yapımcı veya yönetmeninin sadece biri Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, diğeri ise yabancı uyruklu ise yarışmaya başvuru yapılabilir mi?

Yarışmaya başvuran filmlerin yönetmen (film sahibi) ve / veya yapımcısından en az birisinin Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC vatandaşı olması gerekmektedir.

Başvuran filmler arasında filmin birden fazla yönetmeni olabilir mi?

Evet.

Filmde marka kullanımının bir sınırlaması var mıdır? Filmimin değerlendirilmeye alınma sürecini etkiler mi?

Filminizde kullandığınız ürünün markasının görünmemesi, ürüne filminiz içerisinde atfettiğiniz anlam olumlu bile olsa, sizi ileride markayla ilgili karşılaşabileceğiniz hukuki süreçlerden koruyacaktır. Ancak Canik Belediyesi Kısa Film Yarışmasının, markası açıkça görünen ürünün filminiz içerisinde yer alması konusunda, ürünün kullanımı ya da kullanılmaması açıkça teşvik edilmediği sürece, herhangi bir sınırlaması yoktur. Filminizin değerlendirmeye alınma sürecini etkilemez.
Başvuru sürecinde filmimden görüntüleri / filmimin fragmanını sosyal medya hesaplarımda paylaşabilir miyim?

Hayır. Başvuran filmlerin sahipleri finale kalan filmler açıklanana kadar filmlerine ait herhangi bir görüntü veya görseli paylaşamazlar. Finale kalan filmlerin sahipleri ise Yarışma sonuçlanana kadar filmleriyle ilgili Yarışmanın resmi mecralarında yayınlanan görselleri haricinde herhangi bir görsel paylaşamaz.

Başvuruyu yaptıktan sonra değerlendirme ve ödül süreci nasıl olacak?

18 Ağustos 2022 tarihine kadar tüm projeleri değerlendirilecek ve finale kalan projeleri belirleyecektir. Finale kalan projeler 20 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacaktır. Jürinin değerlendirmesi sonucu, kazanan 4 proje Canik Belediyesi tarafından 30 Ağustos- 4 Eylül 2022 tarihinde TEKNOFEST KARADENİZ’de gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanacaktır.

Finale kalan filmler açıklandıktan sonra, finalist değilsem, filmimi başka festivallere / platformlara gönderebilir miyim?

Evet.

Başvuru formu ekli dosyada yer almaktadır. 

Ek Dosya(lar): 
X
Secure Login

This login is SSL protected