MENU

"ERA-NET NEURON Cofund Projesi" 2020 Yılı Çağrısı Açıldı

17 Şubat 2020, Pazartesi - 15:34

Paylaş

ERA-NET NEURON (The Network of European Funding for Neuroscience Research) Projesi, TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk 2020 programı kapsamında desteklenen bir projedir. NEURON projesinin ana amacı, partner ülkelerde yürütülen sinirbilim, nöroloji ve psikiyatri alanlarında ulusal ve bölgesel araştırma programlarının yakın ve sürdürülebilir bir şekilde bağlanmasına ve uyumlaştırılmasına yardım etmektir. NEURON 2020 çağrısı kapsamındaki projelerin multidisipliner yapıda oluşturulması ve translasyonel araştırmaları içermesi gerekmektedir. 

Proje başvuruları aşağıda belirtilen alanlardan en az birisini kapsamalıdır:
  • Duyusal bozuklukların patogenezi ve etiyolojisine yönelik temel araştırma.
  • Duyusal bozukluklar için önleme, tanı, hasta sınıflandırması, tedavi ve / veya rehabilitasyon için yeni stratejiler geliştirmek için yapılan klinik araştırma.

Aşağıda yer alan araştırma alanları bu çağrının kapsamı dışında tutulmaktadır:

  • Kronik ağrı
  • Zihinsel bozukluklar ve nörolojik hastalıkların etkisiyle (ör. inme) olan halüsinasyonlar ve his bozulması
  • Nörolojik bozukluklara bağlı göz hareket bozuklukları
  • Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Avrupa Birliği Ortak Programı (JPND) tarafından ele alınan nörodejeneratif hastalıklar

ERA-NET NEURON Ortak Çağrı Sekreteryası tarafından iki aşamalı değerlendirme yapılacaktır. İlk aşamada, konu ve kapsam açısından uygun olan adaylardan daha sonra ikinci aşamada tam öneriler (full proposals) istenecektir. Ön öneriler için son başvuru tarihi 10 Mart 2020 (14:00:00 CET)’dir. Ön öneriler ve tam öneriler partnerler tarafından ortak hazırlanabilir ancak başvurular sadece koordinatörler tarafından uluslararası ERA-NET NEURON elektronik başvuru sistemi kullanılarak yapılmalıdır.

Ayrıca, Türkiye’den başvuru yapan araştırmacıların ulusal başvuru yapması gerekmektedir. Bu amaçla, projelerde yer alan Türk ortaklardan ERA-NET çağrılarına özel olarak hazırlanan ERA-NET Birinci Aşama Başvuru Formu’nun 13 Mart 2020 (17:30 TSİ) tarihine kadar elektronik ortamda doldurmaları istenmektedir.

Çağrı kapsamındaki ulusal ve uluslararası başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgi için TÜBİTAK internet adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı
Dış Kaynaklı Projeler Ofisi

Son Güncelleme: 17 Şubat 2020, Pazartesi - 16:04

X
E-Posta Giriş Türünüzü Seçiniz