MENU

OMÜSEM İlk Bilirkişilik Temel Eğitimini Tamamladı
12 Mart 2018 - 10:28
A+ A-

Yeni kanun ile adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için artık bu görevi yapacak kişilerin “Bilirkişilik Temel Eğitimi” almaları zorunluluğu getirilmesinin ardından, Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Dairesi tarafından yetkilendirilen Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Samsun’da ilk eğitimini verdi. Yeni dönem eğitimi ise 17 Mart’ta OMÜ Sürekli Eğitim Merkezi'nde (OMÜSEM) başlayacak.

Adalet Bakanlığının 03/11/2016 tarih ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan 3/8/2017 tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilirkişilik Yönetmeliğinin 30’uncu maddesinde öngörülen bilirkişi olarak görev yapabilmek için zorunlu olan Bilirkişilik Temel Eğitimi, Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Dairesi tarafından yetkilendirilen Ondokuz Mayıs Üniversitesinde gerçekleştirildi.

OMÜSEM'deki eğitimleri Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil ile öğretim üyeleri Prof. Dr. Mustafa Tiftik,  Yrd. Doç. Dr. Hatice Karacan Çetin ve Yrd. Doç. Dr. Hande Ünsal verdi. 

Eğitim sürecinde teorik eğitim kapsamında yargılama hukukunun genel ilkeleri, bilirkişilik mevzuat hükümleri, bilirkişinin taşıması gereken nitelikler, bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri, bilirkişinin uyması gereken temel ve etik ilkeler, ispat faaliyeti ve bilirkişi incelemesinin usul ve esasları, teknik konu-hukuki konu ayrımına ilişkin usul ve esaslar ile rapor yazım usul ve tekniği kalımcılarla paylaşılırken,  ugyuluma eğitimi kapsamında ise UYAP Bilirkişi Bilgi Sisteminin kullanılması, katılımcıların bireysel veya heyet hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek bir olaya ilişkin bilirkişi raporu düzenleme ile uygulama gözetimi faaliyetleri anlatıldı. 

Yeni Eğitim 17 Mart’ta Başlayacak

OMÜSEM yetkilileri tarafından yoğun ilgi gören eğitimin ikincisinin 17 Mart’ta yapılacağı bilgisi verilirken; OMÜSEM’in kurumsal web sitesinden ayrıntılı bilgiye ulaşılabileceği de ifade edildi.
 

Güncelleme: Pt, 12/03/2018 - 15:39

AddThis Sharing Buttons