MENU

TÜBİTAK-FRANSA Ulusal Araştırma Ajansı (ANR) Ortak Proje Başvuru Çağrısı Açıldı

14 Ekim 2016, Cuma - 12:06

Paylaş

        Ortak proje önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Fransız araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir.
       Fransız ortaklar için bir ön başvuru süreci mevcuttur. Ön başvuru son tarihi 27 Ekim 2016 olup, ön başvuru yapmayan Fransız ortakların projeleri ANR tarafından kabul edilmeyecektir. Fransız ortakların başvuru süreçleri için ANR ile temasa geçmeleri gerekmektedir. Fransız ortakların ön başvuru sürecinde mutlaka Türk ortağını ANR’a bildirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Türk ortağı ile proje başvurusu yapamayacaktır.
        Önerilecek ortak projelerin mutlaka aşağıdaki tematik alanlar çerçevesinde önerilmesi gerekmekte olup, farklı alanlardan gelen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır:

        *Deniz Jeobilimleri (Marine Geosciences);
        *Sismik Riskler (Seismic risks);
        *Deniz Ekosisteminin Sürdürülebilir Gelişimi (Sustainable development of Marine ecosystem);
        *Beşeri Bilimler (Human Science and Humanities);
        *Enerji (Energy);
        *Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT).

      Proje süreleri en fazla 36 ay olabilecektir. Türk ve Fransız ortakların, TÜBİTAK ve ANR’ye yapmış oldukları proje başvurularındaki proje sürelerinin her iki başvuruda da aynı olması gerekmektedir. Farklı proje süreli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. TÜBİTAK-ANR İşbirliği Programı kapsamında, Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) “Beşeri Bilimler” alanındaki projeler için 360.000 TL, diğer çağrı öncelikli alanlarındaki projeler için 720.000 TL’dir.

       TÜBİTAK-ANR bilimsel işbirliği programı çerçevesinde ortak proje önermek isteyen Türk ortakların proje başvurularını elektronik olarak 2545 kodlu programa http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden en geç 8 Nisan 2017 tarihine kadar yapmaları ve ıslak imzalı basılı olarak gönderilmesi gereken evrakları ise en geç 15 Nisan 2017 tarihine kadar TÜBİTAK’ta olacak şekilde posta ile iletmeleri gerekmektedir. Online Başvurular 8 Nisan 2017 17.30’da kapanacaktır.

        Proje çağrısı hakkında ayrıntılı bilgi için https://goo.gl/hp1zDd  internet adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Proje Yönetimi Ofisi
Dış Kaynaklı Projeler Birimi
Dahili:7093-7090

Son Güncelleme: 14 Ekim 2016, Cuma - 12:15

X
E-Posta Giriş Türünüzü Seçiniz