MENU

TÜBİTAK - ARDEB 1003-SBB-AİLE-2016-1 Aile İçi Şiddet Çağrı İlanı

24 Mart 2016, Perşembe - 02:00

Paylaş

Aile içi şiddetin önlenmesinin bir devlet politikası olarak kabul edilmesi ile mevzuat çalışmalarına, politika uygulamalarına, eğitim faaliyetlerine, kurumsal hizmetlere ve toplumsal alanda yaşanan sorunların tespitine ve çözümüne yönelik çalışmalara hız verilmiştir. Bu çerçevede disiplinler arası/çok disiplinli ve geniş kapsamlı araştırmalara dayalı verilerin elde edilmesi ve kanıta dayalı politikaların oluşturulması amacıyla söz konusu çağrı programının kapsamı şu şekilde belirlenmiştir:

 

  • Aile içi şiddetin türlerinin ve şiddete etki eden faktörlerin (kültürel, sosyal, ekonomik ve psikolojik) incelenerek aile içi şiddetin önlenmesi/azaltılmasına yönelik politika önerilerinin geliştirilmesi,
  • Aile içi şiddet ve aile içi şiddetin aile bireylerinin yaşamlarına yansımalarının incelenerek, bireylerin sosyal uyumlarının sağlanmasına katkı sunacak politika önerilerinin geliştirilmesi,
  • Toplumsal cinsiyet rolü algısının ve aile içi şiddete etkilerinin araştırılarak aile içi şiddetin önlenmesi/azaltılmasına yönelik politika önerilerinin geliştirilmesi,
  • Kadın cinayetlerinin kültürel, sosyal, ekonomik, psikolojik ve hukuki boyutlarıyla incelenerek önleyici politika önerilerinin geliştirilmesi,
  • Aile içinde çocuğa yönelik şiddet, ihmal ve istismarın kültürel, sosyal, ekonomik ve psikolojik boyutlarıyla incelenerek önleyici politika önerilerinin geliştirilmesi,
  • Ülkemizde yürütülen aile içi şiddeti önlemeye/azaltmaya yönelik politikaların ve uygulamaların etki analizlerinin gerçekleştirilerek yeni önerilerin geliştirilmesi.

 

Çevrimiçi Başvuru Sistemi Kapanış Tarihi 01/04/2016 Saat 17:30 olan çağrı programı hakkında detaylı bilgi için goo.gl/Ft9MjN adresini tıklayınız.       

Dış Kaynaklı Proje Birimi
PROJE YÖNETİM OFİSİ
pyo@omu.edu.tr
Dahili:7017

Son Güncelleme: 29 Mart 2016, Salı - 15:25

X
E-Posta Giriş Türünüzü Seçiniz