MENU

Sağım Solum Bilim 2019

Fen Edebiyat Fakültesi

OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu

01 Temmuz 2019, Pazartesi - 11:00 - 06 Temmuz 2019, Cumartesi - 17:45
A+ A-
27 Haziran 2019

Bilimsel bilgiyi toplum ile buluşturmak, görselleştirmek ve etkileşimli uygulamalar ile desteklenmek amacıyla yapılacak bu projede düzenlenen atölye çalışmaları ile genç beyinlerin bilimi gerçek yaşamla ilişkilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Projede, öğrencilerin gözleme ve uygulamaya dayalı aktif olarak katılabileceği, merak, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerini tetikleyen ve eğlenceli oyunlarla desteklenen etkinlikler yer almaktadır. Bu etkinlikler ile öğrencinin, dinleyici konumundan çıkarılarak bilimsel düşünme becerileri kazanması hedeflenmektedir. Böylece öğrenciler bilimsel bilgiyi günlük yaşantısında kullanabilen, bilimsel bakış açısına sahip ve özgüven sahibi bireyler haline gelecektir.

Samsun ili içerisinde yer alan devlet okullarının 8. sınıfında öğrenim gören 30 öğrenci hedef kitlemizi oluşturacaktır. Projede her bir temel bilime ait (matematik, fizik, kimya ve biyoloji) 3’er etkinlik olmak üzere toplamda 12 etkinlik ve 2 arazi çalışması bulunmaktadır. Etkinlikler, 5 ve 3 kişilik öğrenci grupları ile 5 gün boyunca çapraz eğitim programı uygulanarak gerçekleştirilecektir. 

Projenin “Uzman” kadrosunda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde görevli Arş. Gör. Semra Saygın, Arş. Gör. Taşkın Basili, Eğitim Fakültesi’nde görevlisi Arş. Gör. Beyda Topan, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kadrosunda yer alan Öğr. Gör. Zeynep Yüksel ve Sinop Üniversitesi’nde görevlisi Arş. Gör. Dr. Tuğba Aycan görev almaktadır. Ayrıca farklı üniversite ve ortaöğretim kurumlarında görev almakta olan eğitmen ve rehber kadrosu ile etkinlikler gerçekleştirilecektir.

(Dr. Melek ÖZPİÇAK / OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi - Biyoloji Bölümü)

AddThis Sharing Buttons
X
Secure Login

This login is SSL protected