MENU

TÜSEB - A Grubu Ar-Ge Proje Çağrısı Yayınlandı
17 Şubat 2022, Perşembe - 15:37
Güncelleme: 18 Şubat 2022, Cuma - 10:42
Dinlemek için tıklayınızDİNLE
Paylaş
A+ A-

Üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları veya araştırma enstitüleri/merkezleri tarafından yürütülecek kısa süreli aşı, ilaç, tıbbi cihaz, tanı kiti vb. sağlık bilim ve teknolojileri ile ilgili alanlardaki projelerin desteklenmesidir.

2022 yılı için proje destek bütçesi, ek ödenek dâhil, en fazla yüz bin (100.000) TL olabilir. Bu program kapsamında yürütücü, araştırmacı ve danışmanlara PTİ ödemesi yapılmamaktadır. Yıl boyunca başvuruya açıktır.

Çağrı Başlangıç Tarihi : 01.02.2022
Çağrı Bitiş Tarihi : 30.11.2022 17:00:00
Basılı Belge Son Teslim Tarihi :07.12.2022

Başvuru Yapabilecek Kurum / Kuruluş Kişiler

Proje yürütücüsünün;

a) Yükseköğretim kurumları, araştırma enstitüleri/merkezleri ile eğitim ve araştırma hastanesi personeli olması durumunda en az doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip veya doktora/tıpta uzmanlık öğrenimine devam ediyor olması (doktora öğrencisi olma durumunda tez aşamasına geçmiş olma şartı aranır) gerekir.
b) Öğrenimi devam eden doktora öğrencileri için, proje sözleşmesinde belirtilen proje başlama tarihinden itibaren, öğrenim süresinin tamamlanmasına en az 2 (iki) yıl kalmış olma şartı aranır.
c) Proje sonuç raporu son gönderim tarihi, toplam doktora öğrenim süresi içinde bir tarih olmalıdır.
ç) (a) bendi kapsamı dışında kalan kamu kurum ve kuruluşu personelinin, proje konusu ile ilgili alanda en az 4 (dört) yıllık lisans mezunu olması gerekir.

Çağrıya ait özel şartlar aşağıdaki dokümanda yer almakta olup başvuru için TÜSEB internet adresini ziyaret edebilirsiniz.

Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı
Dış Kaynaklı Projeler Ofisi

 

Ek Dosya(lar): 
X
Secure Login

This login is SSL protected